Gå direkt till innehåll

Ämnen: Jordbruk, lantbruk, fiske

Foto: Tidningen Husdjur

Målmedvetna Ängesbäckens Lantbruk är Herd of the Year 2023!

Avelsintresset med målet friska och hållbara djur driver mjölkproduktionen framåt. Arbetet med aveln är också ett sätt att se framstegen menar Petra Sandegren på Ängesbäckens Lantbruk.
Ängesbäckens Lantbruk i Ånäset är ett mjölkföretag i framkant, som på ett föredömligt sätt arbetat målmedvetet med avel under många år. Gården ägs och drivs av Petra Sandegren, Göran Olofsson och Ingrid Sundbom

Lars-Inge Gunnarsson har utvecklat den egna mjölkproduktionen till en av landets främsta, parallellt med arbetet för branschen.

Guldnålen – LRFs fina utmärkelse – ges till Lars-Inge Gunnarsson

Vid LRFs riksförbundsstämma tilldelades Lars-Inge Gunnarsson Guldnålen, LRFs förtjänsttecken. Lars-Inge har sedan 1983 arbetat med avelsfrågor för nötkreatur för husdjursföreningar, nordiska avelsföretag som VikingGenetics och för avelssamarbeten som NAV. I flera organisationer har han under en längre tid haft styrelseposten. Parallellt har han byggt upp sitt eget mjölkföretag utanför Laholm.

Visa mer

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom Kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Växa

Ullsväg 29A
756 51 Uppsala
Sverige