Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kör nya Returvägen till Gryta avfallsstation

Sedan drygt ett halvår tillbaka finns en ny väg till Gryta avfallsstation: Returvägen vid Hökåsenrondellen. Syftet med att bygga den nya vägen var att få bort den tunga trafiken från Grytavägen och Nyängsleden som stör de boende i närheten. Vi vädjar till alla transportörer att använda Returvägen istället.

Tyvärr är det för många som fortfarande kör den gamla vägen till Gryta avfallsstation vilket gör att trafiken fortfarande stör de boende. Troligtvis beror det på att många som kommer från den västra sidan av Västerås tycker att det fortfarande är snabbare och enklare att köra förbi bostadsområdena istället för att åka vidare på Norrleden och ut på Salavägen (väg 56) för att sedan ta Returvägen vid Hökåsen-rondellen.

Vi hoppas att alla transportörer vill hjälpa till i arbetet med att få bort den tunga och störande trafiken från bostadsområdena. Vi vill därför vädja till alla transportörer som lämnar eller hämtar avfall eller återvinningsmaterial vid Gryta avfallsstation att använda den nya vägen istället och respektera de boendes önskemål om en bullerfri boendemiljö.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58

Välkommen till VafabMiljö

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering. Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö som är ett Kommunalförbund. Inom denna region finns ca 155 000 hushåll och här finns över 16 000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund
Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås