Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kommunalt samarbete för att samla in matolja

Fett och matoljor som spolas ned i avloppet är ett allt större problem runt om i Sverige. De tre kommunägda bolagen Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer och VafabMiljö AB samarbetar genom att införa hushållsnära insamling av matfett i bostadsområdet Vallby i Västerås. Målet är att minska de stopp som uppstår när fett spolas ner och stelnar i ledningsnätet under transporten från bostäderna till avloppsreningsverket.

Nu delar företagen ut så kallade Miljötrattar som hyresgästerna kan använda för att samla in fett som sedan VafabMiljö hämtar upp via Mimers miljöbodar i området.

- För oss är det viktigt att tänka på miljön i allt vi gör, säger Mikael Söderberg, Teknik- och miljöchef, Bostads AB Mimer. Vi vill också göra det enklare för våra hyresgäster att göra rätt och därför tog vi initiativet till det här projektet.

Fett och matoljor som samlas in kommer att användas i VafabMiljös dotterbolag Svensk Växtkraft ABs produktion av biogas. Företaget producerar årligen fordonsbränsle motsvarande cirka 2,3 miljoner liter bensin vid anläggningen i Västerås. Den producerade biogasen används bland annat till att förse delar av kollektivtrafiken i Västerås och Stockholm med drivmedel.

- För oss är projektet ytterst intressant säger Karin Pettersson, utvecklingsingenjör, VafabMiljö. Som avfallsbolag ser vi det som vårt ansvar att ta tillvara den resurs som finns i avfall. Är avfallet rätt sorterat går det att återvinna. Av den utsorterade matoljan går det att göra fordonsbränsle i Svensk Växtkrafts anläggning i Västerås.

 Genom att öka medvetenheten kring problemen med fett och matoljor i avlopp kan kostnaderna för såväl hushållen som företagen minskas. Den absolut effektivaste reningen är att inte få ner felaktigt avfall som till exempel fetter i ledningsnäten utan istället lämna det direkt till återvinning.

 - Sett över tiden så upplever vi ett ökat problem med fett som proppar igen ledningsnäten säger Sabina Björklund, processtekniker Mälarenergi AB. Vi vill naturligtvis minska stoppen eftersom de kan leda till översvämningar och lukt, något som direkt påverkar hushållen. Genom att hjälpa till att samla in fett och matoljor för återvinning gör man både sig själv och samhället en stor tjänst.

 

För mer information:

 

Mälarenergi AB

Sabina Björklund, Processtekniker

021-39 51 84

 

Bostads AB Mimer

Mikael Söderberg, Teknik- och miljöchef

021-39 71 63

 

VafabMiljö AB

Karin Pettersson, Utvecklingsingenjör

021- 39 35 26

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Carina Färm

Carina Färm

Presskontakt VD VD för VafabMiljö Kommunalförbund 021-39 35 01
Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 021-39 92 58