Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Mobila Återbruket i Enköpings kommun

Under våren 2011 kommer det Mobila Återbruket till Enköpings kommun till städerna Hummelsta, Grillby, Örsundsbro, Lillkyrka och Fjärdhundra. Turlistan delas ut till alla hushåll den 17 januari. Se turlistan nedan eller öppna den som pdf här:

 

Turlista, Enköpings kommun, hösten 2011:

 

Hummelsta

Var: Borgvallen
Tid: kl 14–19
Datum: 2 aug, 4 okt, 6 dec

 

Grillby

Var: Idrottsplatsen
Tid: kl 14–19

Datum: 4 aug, 6 okt, 8 dec 

 

Örsundsbro

Var: Macken vid väg 55

Tid: kl 14–19

Datum: 9 aug, 11 okt, 13 dec 

 

Lillkyrka

Var: Idrottsplatsen

Tid: kl 14–19

Datum: 11 aug, 13 okt, 15 dec 

 

Fjärdhundra

Var: Parkeringen vid badet

Tid: kl 14–19

Datum: 16 aug, 18 okt, 20 dec 

 

Det här kan du lämna till det mobila Återbruket:

  • Trä
  • Metallskrot
  • Wellpapp och kartonger
  • Kyl- och frysskåp
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall - från hushållen
  • El-avfall
  • Vitvaror
  • Brännbart

Lämna ej:

OBS! Förpackningar och tidningar lämnas till den insamling som finns på din ort. Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä hänsvisas till Återbruket-Enköping. Brandsläckare och däck lämnas till återförsäljare.

 

 

 

  


 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58

Välkommen till VafabMiljö

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering. Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö som är ett Kommunalförbund. Inom denna region finns ca 155 000 hushåll och här finns över 16 000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund
Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås