Gå direkt till innehåll
Fossilfri fordonsflotta och maskinpark för en bättre miljö

Pressmeddelande -

Fossilfri fordonsflotta och maskinpark för en bättre miljö

HVO-bränsle är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossilt diesel. På VafabMiljös avfallsstation på Gryta i Västerås drivs nu både bilar och maskiner med detta miljövänliga bränsle.

Att VafabMiljös sopbilar går på biogas är sedan länge känt. Nu drivs även övriga arbetsfordon, som tidigare gick på fossilt diesel, med ett miljövänligt bränsle kallat HVO. Det gäller samtliga bilar i VafabMiljös fordonsflotta på Gryta avfallsstation i Västerås, d.v.s. åtta lastväxlare, en kranbil, en baklastare och en liftdumper.

- Anledningen till att vi väljer HVO-bränsle är för att slippa använda fossila bränslen. Det är mer klimatsmart och bättre för både miljön och hälsan, säger Per-Erik Johansson, Enhetschef Transport på VafabMiljö.

För att undersöka om det gick att fasa ut det fossila bränslet även från alla maskiner på Gryta genomfördes under hösten ett försök med att driva all maskinverksamhet med HVO-bränsle. Resultatet blev lyckat och sedan årsskiftet drivs alla maskiner med detta bränsle.

- Vi ser detta som ett naturligt steg i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Micael Carlberg, Enhetschef Återvinning.

Efter upphandling har VafabMiljö, sedan januari 2016, ett nytt avtal med Swea Energi som levererar och fyller på HVO-bränsle i tankar placerade på Gryta avfallsstation. Därifrån kan både bilar och maskiner tankas.

HVO är ett fossilfritt drivmedel gjort på slakteriprodukter och rapsolja. Det är enkelt, klimatsmart och ekonomiskt och dessutom 100 procent förnybart.

Användning av HVO-bränsle ger en genomsnittligväxthusgasminskning på omkring 90 procent, jämfört med om fossilt diesel används. Det är också fritt från svavel och aromater och har mindre kallstartsrök.

Mer information:

Micael Carlberg Enhetschef Återvinning på tfn 021-39 35 36, e-post micael.carlberg@vafabmiljo.se

Per-Erik Johansson Enhetschef Transport på tfn 021-39 35 15, e-post per-erik.johansson@vafabmiljo.se

Carina Färm, VD tfn: 021-39 35 0, e-post: carina.farm@vafabmiljo.se

Med vänlig hälsning


Annika Westerberg, kommunikationschef

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.
 
VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Närsorterat – Fastighetsnära insamling av förpackningar 021-393537

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund

Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås