Gå direkt till innehåll
Europa minskar avfallet
Europa minskar avfallet

Pressmeddelande -

Gammalt virke får nytt liv i projektet FÅTT

Med syfte att samla in spillvirke till återanvändning startar nu ett samarbete mellan VafabMiljö Kommunalförbund och Västerås stad. Återbruket Gryta i Västerås kommer från och med fredag den 25 november ha en behållare för insamling av spillvirke. Virket kommer sedan skänkas till träslöjden på Bjurhovdaskolan i Västerås. Nu bjuds media in till skolan för att se hur eleverna ger spillvirket nytt liv.


Datum: 25 november
Tid: Kl 13:00
Plats: Bjurhovdaskolan


Pilotprojektet kommer sträcka sig över två terminer och utvärderas efter sommaren 2017. Blir projektet framgångsrikt kan det bli aktuellt att bjuda in fler skolor och kommuner att vara med.

- Det är synd att spillvirke som kan komma till nytta går till energiutvinning. Att återanvända material är också ett viktigt pedagogiskt inslag i vår utbildning, säger Mika Lanerva, slöjdlärare på Bjurhovdaskolan.

Det är årskurs 4-6 som projektet vänder sig till och som nu kommer att få tillgång till spillvirke att skapa med på träslöjden.

- Vi nappade direkt när Mika Lanerva kontaktade oss. Bjurhovdaskolan är en skola med stort miljöintresse och vi samarbetar redan i andra projekt, Botswana-projektet och Minska matsvinnet, säger Gunnar Weiring verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

För att samla in spillverket ställs en containern för spillvirke ut på Återbruket på Gryta. Där lämnas bitar av brädor, läkt, rundstav, plywood och MDF.

Projektet startar under samma vecka som Europa minskar avfallet har sin återkommande och årliga manifestation.


För mer information, kontakta gärna:

Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare, VafabMiljö, telefon 073-867 40 64,
e-post gunnar.weiring@vafabmiljo.se

Mika Lanerva, träslöjdslärare Bjurhovdaskolan, telefon 070-836 44 60,
e-post mika.lanerva@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Närsorterat – Fastighetsnära insamling av förpackningar 021-393537

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund

Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås