Gå direkt till innehåll
VafabMiljö-dagen
VafabMiljö-dagen

Pressmeddelande -

Invigning av landets mest moderna lakvattenrenings-anläggning och full fart för stora och små på VafabMiljö-dagen

Lördagen den 10 september bjuder VafabMiljö in till öppet hus, VafabMiljö-dagen. Temat för dagen är En giftfri miljö. Sara Johansson, som driver bloggen Saras Eviga, föreläser och tipsar om vad vi som privatpersoner kan göra för att minska kemikalierna hemma. VafabMiljös nya reningsverk för lakvatten invigs under dagen. Det blir guidning av biogasanläggningen och massor av aktiviteter för såväl barn som vuxna. Farbror Bengt och hans sopbil är på plats under hela dagen och på eftermiddagen bjuder Vattenmannen och Speed på en barnföreställning om miljön. Och mer därtill.

Datum: 2016-09-10

Tid: 11.00 – 15.00

Plats: Gryta avfallsstation, Returvägen 20 i Västerås

Hålltider för dagen

11.30Buss till guidning av biogasanläggningen 12.00Föredrag, Sara Johansson, Skapa en giftminimerad miljö13.00Buss till invigningen av VafabMiljös nya lakvattenreningsanläggningCarina Färm, VD, och styrelsens ordförande Yngre Wernersson inviger ochdärefter visas anläggningen 13.30Barnföreställningen Vattenmannen och Speed 14.00Buss till andra guidningen av biogasanläggningen 15.00VafabMiljö-dagen avslutas

Fler punkter på programmet:

 • Visning och provsittning av sopbilar, lastare och den nya höghastighetskrossen
 • Uppvisning i materialhantering
 • Försäljning av kuddar, väskor och andra produkter av återvunnet material
 • Tipspromenad
 • Västerås stad, Mälarenergi och PantaMera är på plats
 • Trubaduren Stefan Rapo underhåller
 • Frågor om källsortering, kärl och annat besvaras av medarbetare på Kundservice
 • Pysselverkstad; gör vimplar av gamla gardiner och egen kemikaliefri deodorant

  Varmt välkommen!

  Karta, så hittar du hit
  Cykla från stan

  För mer information, kontakta oss gärnaCarina Färm, VD, telefon: 076-569 35 95, e-post: carina.farm@vafabmiljo.se

  Eva Favaro, Tf kommunikationschef, telefon:072-147 71 55, e-post: eva.favaro@vafabmiljo.se

  Torbjörn Ånger, Projektledare lakvattenreningsanläggningen, telefon: 076-569 35 63, torbjorn.anger@vafabmiljo.se


  Kort fakta om lakvattenreningsanläggningen

  Deponier, nya som gamla, utsätts för regn, snösmältning och kemiska processer då vatten sipprar genom avfallet och sköljer ur olika föroreningar. Vattnet måste tas om hand och renas vilket görs i en lakvattenreningsanläggning, en så kallad SBR-reaktor, Sequencing Batch Reactor, eller Satsvis Biologisk Rening på svenska. Tidigare har lakvattnet från Gryta avfallsstation tagits om hand av stadens reningsverk, nu renar vi allt själva. Den nya anläggningen består av dammar med 10 500 kubikmeter vardera. Dessa är förenade med den gamla dammen och tillsammans får de en kapacitet att hantera 25 000 kubikmeter lakvatten. Reningsprocessen går kortfattat ut på att lakvatten pumpas in i en reaktor där slam bestående av mikroorganismer omvandlar det kväverika lakvattnet till kvävgas. Mikroorganismerna vill ha syre, näring och värme. När den reningsprocessen i reaktorn är klar pumpas vattnet vidare till ett sandfilter. Därefter, och efter noggranna provtagningar, är vattnet så rent att det kan pumpas ut direkt i Svartån.

  Det som skiljer VafabMiljös anläggning mot övriga i landet är att reaktorerna är isolerade och takförsedda vilket minskar energiåtgången och gör nedbrytningsprocessen mer effektiv när temperaturen för mikroorganismerna hålls jämn.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Närsorterat – Fastighetsnära insamling av förpackningar 021-393537

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund

Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås