Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lokala politiker samlas i avfallsfrågor

Hur skapar vi ren välfärd? – ett avfallsseminarium för framtiden

En av framtidens utmaningar inom avfallsområdet är avfallsminimering. Nu vill vi ta tag i de utmaningarna som ligger framför oss och anordnar därför ett idéseminarium på Gryta avfallsstation i Västerås den 1 december.

Seminariet som vänder sig till politiker och kommunala tjänstemän i Västmanland samt Heby och Enköpings kommun vill inspirera till goda tankar, idéer och exempel på hur vi skapar ren välfärd och hur vi bryter sambandet mellan tillväxt och ökade avfallsmängder.

Vi har kommit långt i regionen när det gäller sortering och återvinning. På Återbruken återvinns 95 procent av avfallet som kommer in. Till Svensk Växtkrafts biogasanläggning kommer det in 15 000 ton matavfall som blir biogas och biogödsel. De mängderna gör att 1,7 miljoner liter bensin kan ersättas med biogas och 22 000 ton biogödsel kan användas för ekologisk odling av livsmedel. Nu vill vi ta nästa steg och ta tag i framtidens utmaningar inom avfallsområdet. En viktig fråga i det arbetet handlar om avfallsminimering. Välkomna på resan!

Hållpunkter i programmet 1 december

8.30-10.30: Vision: ”Det finns inget avfall”, hur kommunicerar vi att ”Vi skapar ren välfärd” Anna-Carin Gripvall, Avfall Sverige

10.40-12.15: Arbete med avfallsminimering i Helsingfors (på engelska),
Sari Kemppainen, Minna Partti, Helsingforsregionens miljötjänster

12.15-12.45: Lunch

12.45-13.15: Arbete med att minska av matsvinnet på Bjurhovdaskolan,
Martin Larsson, Anders Jansson, Västerås Stad

13.15-14.30: Studiebesök på Växtkrafts biogasanläggning för de som önskar

Välkomna till Återvinnarhuset, Gryta avfallsstation i Västerås,
den 1 december kl 8.00-14:30

Vill ni veta mer om seminariet kontakta gärna:
Eleonor Zeidlitz, utvecklingsingenjör, tfn 021-39 35 38
Eva Myrin, VD, 021-39 35 99

Ämnen

Kategorier

Regioner


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Närsorterat – Fastighetsnära insamling av förpackningar 021-393537

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund

Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås