Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu kan Fagerstaborna tanka miljövänligt - VafabMiljö inviger biogasmack

VafabMiljö Kommunalförbund har i dag 5 biogasmackar i Västmanland; tre i Västerås och en vardera i Sala och Köping. Nu får även boende i Fagersta möjlighet att tanka förnybart då VafabMiljö öppnar en mack för biogas även där. Media och andra intressenter bjuds nu in till invigning.

Datum: Onsdagen den14 juni

Tid: Klockan 12:00

Plats:Lövparksvägen 7,se karta

Sedan 2005 har VafabMiljö rötat matavfall från företag och hushåll, tillsammans med vallgrödor från lokala lantbruk, på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Vid rötningen tas energi och näringsämnen i det organiska materialet tillvara och blir till biogas och biogödsel. Biogasen som produceras används som fossilfritt, miljövänligt drivmedel för bussar i kollektivtrafik, taxibilar och privatbilar.

- Vi har under många år arbetat för att bygga ut infrastrukturen för biogasen och det känns mycket bra att vi nu kan erbjuda fler invånare i vår region att tanka miljösmart, säger Carina Färm, VD på VafabMiljö.

Carina Färm, VD på VafabMiljö, och ordförande Yngve Wernersson inviger biogasmacken och därefter bjuds det på en försommarlunch. Efter invigningen är det fritt fram för Fagerstabor och andra att börja tanka på den nya biogasmacken.För mer information och bilder, kontakta oss gärna:

Carina Färm, VD, VafabMiljö, telefon: 021-39 35 01, e-post: carina.färm@vafabmiljo.se

Eva Favaro, avdelningschef Hållbarhet och Kommunikation, VafabMiljö, telefon 021-39 92 58, e-post: eva.favaro@vafabmiljo.se


Kortfakta om biogas som fordonsbränsle:I Sverige är transportsektorn den enskilt största utmaningen i omställningen till förnybara energikällor. Det är angeläget att fortsätta utveckla de förnybara drivmedlen inom transportsektorn. Genom att ersätta bensin och diesel med biogas kan flera hälsofarliga utsläpp, som partiklar, kolväten, kväveoxider och svaveldioxider, minskas avsevärt.

Det finns i dag 160 tankställen för fordonsgas i Sverige. Inom VafabMiljös region, Västmanland samt Heby och Enköping, finns nu sex biogasmackar. Förutom att minska koldioxidutsläppen har biogasproduktionen en viktig samhällsroll i att ta tillvara det lokala matavfallet och därmed främja kretsloppet mellan stad och landsbygd. På en matavfallspåse kan en personbil köra 2,5 – 3 km.

Förutom biogas produceras även biogödsel. Det är ett viktigt organiskt gödselmedel i lantbruket som tillför marken både mull och växtnäringsämnen. Biogödsel minskar behovet av importerat och industriellt framtaget konstgödsel.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Närsorterat – Fastighetsnära insamling av förpackningar 021-393537

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund

Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås