Gå direkt till innehåll
Solceller ger miljövänlig el på Gryta avfallsstation

Pressmeddelande -

Solceller ger miljövänlig el på Gryta avfallsstation

VafabMiljö har installerat solceller på en av byggnaderna på Gryta avfallsstation i Västerås. Anläggningen är på 17 kW och energin som produceras kommer att minska avfallsbolagets andel av inköpt el.

-  Det känns bra att vi kan utnyttja en oanvänd takyta till något så miljövänligt som solceller och samtidigt spara kostnader för el, berättar Andreas Porswald, styrelseordförande i VafabMiljö.

-  Tanken med anläggningen är också att vi ska lära oss mer om hur tekniken fungerar, säger Carina Färm, VD.

Förhoppningen är att fler solceller ska kunna installeras på avfallsbolagets anläggningar. Så småningom kanske bolaget kan bli självförsörjande när det gäller el och värme. Erfarenheten hittills är att det varit en enkel åtgärd för att göra en miljövänlig handling som dessutom spar kostnader. Anläggningen består av 68 stycken solcellspaneler med en effekt av 17 kW. VafabMiljö räknar med att anläggningen ska producera 14 MWh el per år.

För vidare information kontakta:

Andreas Porswald, Styrelseordförande, 076-5690241

Carina Färm, vd 021-393501


Ämnen

Kategorier

Regioner


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Närsorterat – Fastighetsnära insamling av förpackningar 021-393537

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund

Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås