Skip to main content

Stor miljövinst när VafabMiljö tar emot gips för återvinning

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2017 13:56 CEST

Avfallstrappan är framtagen av EU och anger hur vi ska behandla avfallet. Vi ska alltid sträva uppåt i trappan, det mest miljövänliga är att minimera avfallet. När VafabMiljö inför utsortering av Gips på Återbruken tar Gips två kliv uppåt i trappan.

Sedan i somras tar VafabMiljö Kommunalförbund emot gips på Återbruken för återvinning. Gipsskivorna skickas sedan vidare till Materialhantering och Logistik AB i Nyköping som återvinner dem till nya gipsskivor.

Tidigare har gips lagts på deponi, eller på soptipp som det tidigare kallats. Nu kan det istället återvinnas, vilket är en stor miljövinst.

- Det är unikt att vi kan flytta ett avfallsslag två steg upp i avfallstrappan. Det känns väldigt bra och vi räknar med att kunna halvera mängderna avfall som går till deponi tack vare det här nya avtalet, säger Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.


I september gick över 97 procent av avfallet från Återbruken till återvinning och energiåtervinning. Det innebär att mindre än 3 procent nu går till deponi, vilket gipsåtervinningen bidragit till. De insamlade gipsskivorna behandlas till ett gipspulver som tillverkare av gipsskivor kan använda när de gör nya. Det återvunna gipspulvret är lika bra som ny gips. Gipsskivorna blir därmed 100 procent återvinningsbara. Detta spar naturresurser och pengar samt är även skonsamt mot miljön.

- I september fick vi in nära 130 ton gips, vilket är väldigt bra. Sorteringen har sett bra ut men vi hittade några betongsäckar, lite kakel och klinker bland gipset. Betong, kakel och klinker vill vi ha sorterade som ”Tegel, kakel, betong/Fyllnadsmassor”, säger Gunnar Weiring.

I dagsläget kan man sortera ren gips på 15 av våra 18 återbruk. På några Återbruk är det utrymmesbrist men vi räknar med att sortering ska finnas på alla återbruk under hösten.


För mer information och bilder, kontakta oss gärna:

Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö, telefon: 021-39 35 81 e-post: gunnar.weiring@vafabmiljo.se

Eva Favaro, Kommunikationschef på VafabMiljö, telefon 021-39 92 58, e-post: eva.favaro@vafabmiljo.se

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera