Gå direkt till innehåll
Växtkraft kan vinna pris på Återvinningsgalan

Pressmeddelande -

Växtkraft kan vinna pris på Återvinningsgalan

På torsdagen den 29 november genomför tidningen Recycling sin årliga Återvinningsgala på Nalen i Stockholm. Svensk Växtkraft, som är ett helägt dotterbolag till Vafab Miljö AB, är nominerad till priset som årets avfallsbehandlare. Priset går till det företag som har avfallshantering/behandling som sin huvudverksamhet, och som på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt bidragit till att göra avfallshanteringen till ett värde för kunden.

 

-   Nomineringen visar att våra lokala och regionala satsningar tillsammans med våra ägarkommuner varit rätt väg att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Andreas Porswald ordförande i Svensk Växtkraft AB. Vi är självklart stolta över nomineringen och tycker det är extra roligt att få den när vårt framgångsrika sätt att samarbeta med kommunerna, företagen och hushållen i regionen för att minska den globala klimatpåverkan ifrågasätts av olika särintressen och lobbyorganisationer.

 

Det är få biogasföretag som har positiv ekonomi och som skapar en så stor samhällsnytta som Svensk Växtkraft. Biogasen som produceras skapar klimatnytta när bussar, sopbilar, taxi och privatbilar kör på ett lokalt producerat biobränsle istället för bensin eller diesel. Men många glömmer bort den miljönytta som biogödslet skapar när den ersätter konstgödsel i lantbruket. Istället för att använda ändliga resurser som transporteras långa sträckor kan lantbrukarna i regionen odla ny mat med hjälp av lokalt producerad gödsel som tillverkats av matrester.

 

Systemet med källsortering av matavfall, biogasproduktion och användning av biogödsel i lantbruket har inte bara uppmärksammats av tidningen Recycling utan sedan flera år tillbaka väckt stort intresse både nationellt och internationell.

 

-   Förklaringen till det stora intresset för Svensk Växtkraft ligger i det välutvecklade samarbete som kommunerna i regionen bedrivit i flera år och den suveräna sorteringen som hushållen i regionen utför varje dag, menar Eva Myrin. Vi kommer därför att fortsätta jobba för att fortsätta utveckla samarbetet så att ännu fler kan köra på biogas och äta mat som producerats med hjälp av ett lokalt klimatsmart biogödsel.

 

Kontakta oss gärna om ni vill ha mer information

Andreas Porswald ordförande Svensk Växtkraft AB, 076-569 02 41

Eva Myrin, vd Svensk Växtkraft AB, 021-39 35 99

Ämnen

Kategorier


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58

Välkommen till VafabMiljö

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering. Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö som är ett Kommunalförbund. Inom denna region finns ca 155 000 hushåll och här finns över 16 000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund
Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås