Gå direkt till innehåll
En vecka extra, påverkar sophämtningen

Pressmeddelande -

En vecka extra, påverkar sophämtningen

I år är det 53 veckor, detta betyder att det byts soptömningsvecka i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner kommer att få ny vecka för sophämtning.

- Metoden vi använder är enkel. Man ställer ut tunnorna varannan vecka, som vanligt så blir det rätt, säger Helena Johansson, sektionschef vid Vakin.

De som har sophämtning vecka 52 byter till udda vecka och nästa sophämtning blir vecka 1. För de som har sophämtning vecka 53 blir då nästa hämtning vecka 2, det vill säga en jämn vecka. Fastigheter som har hämtning varje vecka eller oftare berörs inte av detta, utan de har sophämtning som vanligt.

Det finns många olika metoder att hantera 53 veckor, Helena Johansson vid Vakin säger följande om att Vakin väljer att byta vecka mellan udda och jämt:
-Vi använde samma metod förra gången det var 53 veckor och vår erfarenhet från den gången är att detta är en bra och enkel metod. För kunderna är det också enkelt, att ställa ut soptunnorna varannan vecka.

Nu är både julafton och nyårsafton på en torsdag, vad händer då med sophämtningen?
-Sophämtningen kommer som vanligt på julafton och nyårsafton. Vi hämtar sopor måndag till fredag oavsett om det är en röd dag eller inte. Dock kan sopbilen komma vid en annan tidpunkt än normalt säger Helena Johansson, sektionschef vid Vakin.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Det är vi, som på uppdrag av Umeå och Vindelns kommuner, förser invånarna med dricksvatten, hanterar hushållens avfall och arbetar för en hållbar utveckling. Vår verksamhet bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Inom Vakin arbetar 165 personer och under 2019 var omsättningen 385 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Presskontakt

Johan Sjödin

Johan Sjödin

Presskontakt Kommunikatör Press/media, VA-projekt 0705439662

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå, Nordmaling och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Vakin ägs gemensamt av Umeå, Nordmaling och Vindelns kommun.