Skip to main content

Umeå Energi Kranmärker verksamheten

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2019 08:03 CET

Vakins kund- och kommunikationschef Anna-Lena Fomin överlämnar diplomet om att Umeå Energi är kranmärkt till Umeå Energis VD och koncernchef Mårten Henriksson

Umeå Energi Kranmärker verksamhetenPå Världsvattendagen den 22 mars tar Umeå Energi som det första kommunala bolaget, efter Vakin, ett viktigt ställningstagande för vårt värdefulla vatten genom att Kranmärka sig. Hela bolaget kommer då att välja lokalproducerat kranvatten framför flaskvatten i sin verksamhet.

- För oss är det naturligt att välja kranvatten framför flaskvatten. Vi har ett fantastiskt dricksvatten som är gott, färskt och lokalproducerat och som dessutom kommer direkt ur kranen. Dessutom är kranvatten ett energisnålt alternativ som varken kräver transporter eller onödiga förpackningar. Därför är valet enkelt för oss, säger Eva Edlund Lendic chef för Kund & Kommunikation på Umeå Energi.

Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning ledd av branschorganisationen Svenskt Vatten för de verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

- Det här är ett sätt för Vakin och övriga VA-branschen att visa på värdet av världens viktigaste livsmedel, dricksvatten, säger Anna-Lena Fomin, kommunikationschef på Vakin.

Sverige har ett av världens finaste dricksvatten, ändå väljer många att köpa flaskvatten. Statistik från Sveriges Bryggerier visar att under 2017 drack vi 22,1 liter flaskvatten per person eller totalt 224 miljoner liter i Sverige.

- Kranmärkningen är ett sätt att lyfta dricksvattnets betydelse och få fler att börja värna vårt viktigaste livsmedel. Därför är vi mycket glada över att Umeå Energi ansluter sig till Kranmärkningen och vi uppmanar fler av de kommunala bolagen att välja samma väg, fortsätter Anna-Lena Fomin.

Om Kranmärkt

Hållbarhetsmärkningen kranmärkt syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. Flaskvatten ger upphov till minst 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten, och buteljerat vatten beräknas även vara 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen. För att få fler att välja kranvatten framför flaskvattnet sprids kranmärkt nu till fler branscher.

Om Världsvattendagen

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman.

Om Umeå Energi
Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vision är en enklare vardag för kunder och en hållbar framtid för regionen. Umeå Energi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.


Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla invånare – den att ha rent vatten i kranen, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.
Vår uppgift är alltså att förse invånarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter ihop i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 145 personer. 2017 var omsättningen 334 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.