Gå direkt till innehåll
För elever, med elever, av elever - Skapande skola i Vallentuna!

Pressmeddelande -

För elever, med elever, av elever - Skapande skola i Vallentuna!

Vallentuna kommun har tilldelats 900.000 kr från Kulturrådet för Skapande skola i Vallentuna för läsåret 2015/2016.

Skapande skola utgår från alla barn och ungas rätt till kultur. I Vallentuna erbjuds varje år drygt 3 800 barn och unga från samtliga kommunala skolor estetik, kultur och skapande i samarbete med professionella konstnärer av olika konstuttryck. Kulturrådet har nu beviljat Vallentuna fortsatt finansiering med 900.000 kr för läsåret 2015/2016.

– Det är fantastiskt roligt för Vallentunas elever att vi får möjlighet att fortsätta det här viktiga arbetet, säger Vesna Stanisic som är Skapande skola-samordnare i Vallentuna kommun.

Varje elev i Vallentunas kommunala skolor deltar i minst tre Skapande skola-aktiviteter under året, och utbudet består av ett 50-tal konst- och kulturprogram. Kulturombud, lärare och rektorer väljer själva vilka program de vill satsa på. 

Programmen kan vara både

  • för barn och unga, exempelvis en föreställning,
  • med barn och unga, till exempel en workshop där barnen själva är delaktiga i skapandet, 
  • eller av barn och unga, där barnen själva på egen hand får producera något, exempelvis en utställning.

Temat för nästa Skapande Skola blir Möt världen, där eleverna bland annat kommer att samarbeta med Clowner utan gränser.

Den kommunala grundskolan, från förskoleklass - åk 9, äger Skapande skola genom Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun. Det unika i Vallentuna är att kommunen har satsat på att anställa en samordnare av Skapande skola som har kompetens inom konst- och kulturområdet. Samordnaren fungerar som en länk mellan skolorna och kulturaktörerna. Kulturrådet uttalar inte något formellt krav på professionell samordning av Skapande skola och inga projektmedel ska användas för detta. Utöver samordnaren finns ett antal kulturombud ute på skolorna som aktivt medverkar för att eleverna ska få ta del av konst och kultur i skolundervisningen.

I slutet av september kommer Vallentuna att vara värd för en stor regional Skapande skola-konferens i Stockholms län. Konferensen syftar till att bygga och stärka regional samverkan mellan kommunerna och det fria kulturlivet i Stockholmsregionen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har drygt 31 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."

Kontakter

Vesna Stanisic

Samordnare Skapande skola, Vallentuna kommun 08- 587 853 61

Relaterat innehåll

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 34 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden