Gå direkt till innehåll
Foto Vallentuna kommun
Foto Vallentuna kommun

Pressmeddelande -

Nu är den nya hemsidan Runriket.se live!

Runriketsamarbetet har nu uppdaterat webbplatsen runriket.se som ska förbättra för allmänheten att ta del av Runriket och vikingatiden via webben.

Täby och Vallentuna kommuner ligger bakom konceptet ”Runriket” som började med att man ville tydliggöra och berätta om den unika miljö som finns runt Vallentunasjön med dess stora antal runstenar som rests till minne av de som levde där under vikingatiden.

- Runriket är ett av våra mest unika värden som berikar båda våra kommuner. Vi hoppas att fler kommer att vilja besöka Vallentuna och Täby och uppleva Runriket och det som finns i omgivningarna, men nu kan de även göra besöket digitalt, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

- Det finns många historiska värden att lyfta som är gemensamma för våra kommuner. Genom den nya webbplatsen blir de värdena mer synliga och tillgängliga för fler, tillägger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Runrikets besöksplatser är utomhus, vilket är en fördel i Coronatider. Med den förbättrade webbplatsen kan även de som inte har möjlighet att bege sig runt Runriket ta del av dessa speciella platser digitalt.

- Jag rekommenderar alla att ta del av våra kulturhistoriska miljöer, inte minst digitalt vilket passar bra i dessa tider, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Täby.

Besöksmål i både Vallentuna och Täby har kunnat möta invånarnas behov av utflykter under hemesteråret 2020. Det har även förstärkt fokus på vilka speciella miljöer som finns i området som turister kan ta del av.

- Kulturnämnden i Vallentuna har som särskilt mål att lyfta kulturmiljöerna som intressanta och roliga besöksmål för både invånare i kommunen men även för besökare från hela världen. Med den här nya digitala plattformen blir det en port in Vallentunas historia oavsett var du är i världen, säger Kulturnämndens ordförande, Helena Klange (Kd).

Nya runriket.se ersätter den gamla webbplatsen som var en klassisk webblösning, där innehållet var statiskt och komplicerat att uppdatera. Historien bakom Runriket utvecklas hela tiden med ny kunskap och med den nya sidan finns det oändliga möjligheter att skapa tilltalande och intresseväckande innehåll i val av text, bild och film som kan uppdateras på ett flexibelt sätt.

- Vi vill framförallt att de som redan känner till Runriket ska få ut mer av hemsidan nu - samtidigt som den ska väcka intresse för de som vi inte nått tidigare, säger Anders Dahlgren, chef för Kulturenheten på Vallentuna kommun.

Vikingatida historia har blivit aktualiserat och populärt genom film, TV-serier och museer. Målet med den nya webbplatsen är, bland annat, att göra den mer innehållsrik och spännande även för de som intresserar sig för vikingatiden genom populärkulturen.

- Runstenarna i Runriket är ju vägar in en spännande värld som den här webbplatsen kan berätta mer om. Vi vill att det nya upplägget på så sätt också bidrar till att öka kunskapen om den här tiden hos flera; ung som gammal, turist som kommuninvånare, säger Lina Browall, kulturchef i Täby kommun.

Runrikets dag 2021, som förhoppningsvis blir av, planeras till 22-23 maj. Information om evenemanget uppdateras löpande på runriket.se och på Runrikets facebooksida, Runriket.

Fakta:

Om Runriket

Runriket är en unik plats i världen. Inte på någon annan plats finns så många runstenar så tillgängligt och med så stor variation som runt Vallentunasjön, som angränsar till Täby och Vallentuna kommuner. Runriket består av nio besöksmål runt Vallentunasjön där runstenar berättar om de människor som levde här under vikingatiden.

Nyheter på runriket.se i korthet:

Gränssnittet är helt bildbaserat och flexibelt för en roligare design som kan uppdateras snabbare med ny information.

  • Webbplatsen har uppdaterats för att bli mer pedagogiskt strukturerad med fler inspirerande bilder och berättande artiklar.
  • En hel delsida om vikingakvinnan Estrid - med berättelsen om utgrävningen samt filmen om Estrid.
  • En hel delsida som riktar sig till barn för inspirerande och pedagogiskt lärande.
  • En delsida som beskriver “Runrikets dag” med film och mer praktisk information om hur du kan delta som besökare eller utställare.

På gång:

  • En delsida om vikingarna – hur de var som krigare, deras asatro, deras kristna tro samt myt och verklighet kring deras minne.
  • En delsida om vad mer som går att upptäcka i omgivningarna i Täby och Vallentuna, exempelvis caféer, restauranger och boende men även andra intressanta fornlämningar, platser och roliga aktiviteter för barn och vuxna.
  • Nya kartor som också guidar digitalt längs vägen och bättre beskriver de nio besöksmålen för ökad tillgänglighet.

Kontaktperson runriket.se i Täby kommun:

Lina Browall

Kulturchef, Täby kommun

Telefon: 08 555 593 25

E-post: lina.browall@taby.se

Kontaktperson runriket.se i Vallentuna kommun:

Anders Dahlgren

Kulturchef, Vallentuna kommun

Telefon: 08 587 853 65

E-post: anders.dahlgren@vallentuna.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Presskontakt

Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00
Johanna Harling

Johanna Harling

Presskontakt kommunikations- och kontaktcenterchef 08-587 848 59

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden