Gå direkt till innehåll
Nu ska Vallentunasjön bli klarare!

Pressmeddelande -

Nu ska Vallentunasjön bli klarare!

Måndagen den 17 maj döptes båtarna som ska restaurera Vallentunasjön. Genom att tråla upp fisk som mört, braxen och annan vitfisk kommer mängden växtplankton att minska som idag gör att sjön är så grumlig.

Metoden är ovanlig och går ut på att få sjön i ekologisk balans. Fisken som fångas kommer att skickas till Käppala för att omvandlas till biogas.  

Målet är att sjön år 2015 skall ha ett siktdjup på 1 meter. Syftet med restaureringen av Vallentunasjön är att öka de rekreativa värdena samt uppnå en högre biologisk mångfald. Båtarna som ska tråla fisk i Vallentunasjön döptes av kommunalråden Örjan Lid från Vallentuna kommun och Erik Andersson från Täby kommun vid Gustavs udde i Vallentuna.

Bakgrund till restaureringen av Vallentunasjön

Vallentunasjön är kraftigt övergödd och fiskebeståndet har därför hamnat i obalans. Fiskarna i sjön domineras av karpfiskar. Genom att fiska bort mört, braxen och annan vitfisk i sjön får alla djurplankton, som äter växtplankton, större chans att överleva. 

Det är mängden växtplankton som gör att sjön är så grön. Rovfiskar som gös, gädda och abborre ska sorteras ut och släppas tillbaka i sjön direkt. Detta ska leda till att sjön blir klarare. Målet är att sjön ska uppnå ett siktdjup på minst 1 meter. 

Metoden har använts med goda resultat på flera platser i världen. I Sverige har metoden använts i Finjasjön och Ringsjöarna i Skåne. Fisken som fångas kommer att skickas till Käppala för att omvandlas till biogas. Projektet är ett samarbete mellan Täby och Vallentuna.

För mer information om projektet, kontakta:
Sigrid Walve, projektansvarig, Vallentuna kommun,
telefon 073-558 17 74, e-post sigrid.walve@vallentuna.se

Sören Edfjäll, projektansvarig, Täby kommun,
telefon 076-643 95 74, e-post soren.edfjall@taby.se

Örjan Lid, kommunalråd Vallentuna, telefon 070-537 64 78, e-post: orjan.lid@vallentuna.se.

Erik Andersson, stadsbyggnadsnämndens ordförande Täby, telefon 076-643 93 19, e-post: erik.andersson@taby.se.

eller besök www.vallentuna.se eller www.taby.se 

Ämnen

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kontakter

Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00
Johanna Harling

Johanna Harling

Presskontakt kommunikations- och kontaktcenterchef 08-587 848 59

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden