Gå direkt till innehåll
Vallentunas Kommunkoreografer Arkeolog8 gör Skapande skola-projektet ”Lilla katastrofleden”
Vallentunas Kommunkoreografer Arkeolog8 gör Skapande skola-projektet ”Lilla katastrofleden”

Pressmeddelande -

Rekord i kultur för Vallentunas grundskoleelever!

Kulturrådet har beviljat hela 2 295 000 kr till Vallentunas 4 000 kommunala grundskoleelever i Skapande skola för läsåret 2021/2022.

Vallentuna beviljas det tredje största bidraget i Region Stockholm, efter Stockholm stad och Botkyrka kommun. Med 740 kr per elev är det troligen bland det högsta bidraget i landet för barn och unga att möta professionella konst- och kulturaktörer under skoltid.

– Att Vallentuna tilldelas ett av landets högsta bidrag för Skapande skola är ett direkt kvitto på den höga kvalitet och det engagemang som finns i kommunen när det kommer till kultur riktad till barn och unga, säger Helena Klange, kulturnämndens ordförande.

Årets tema LUFTEN ÄR FRI - Demokrati är framtaget av Skapande skola-nätverket i kommunen som ett led i den långsiktiga processen att inkludera Skapande skola i undervisningen. Temat fungerar också som en länk för att binda ihop Skapande skola med andra satsningar som görs i kommunen och som berör våra grundskoleelever. Det är därmed direkt kopplat till kulturförvaltningens och fritidsförvaltningens övergripande teman Demokrati samt Friluftslivets år.

Sedan år 2010 har Vallentuna kommun målmedvetet arbetat med att integrera Skapande skola i våra grundskolor genom att erbjuda varje elev 2–3 kulturprogram per läsår. Kontinuitet och kvalitet samt den demokratiska fördelningen av bidraget har satt stark prägel på våra skolor, främjat elevernas egna skapande och inspirerat till nya metoder och lärprocesser.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Kontakter

Anders Dahlgren

Kulturchef 08-587 853 65

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden