Gå direkt till innehåll
Vallentunas nya vision och översiktsplan antagen

Pressmeddelande -

Vallentunas nya vision och översiktsplan antagen

Måndagen den 17 maj antog kommunfullmäktige en ny vision och översiktsplan. Därmed har Vallentuna kommun tagit ett helhetsgrepp över kommunens utveckling och roll i Stockholmsregionen.

- Syftet med den nya översiktsplanen är att förstärka och förädla de kvaliteter som finns i kommunen, så att vi blir en hållbar pusselbit som aktivt bidrar till en växande och hållbar storstadsregion, säger Örjan Lid, kommunalråd.

Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det är många som väljer att bo och leva här och den trenden väntas fortsätta. Fram till år 2030 planeras för ca 7000 nya bostäder i Vallentuna kommun, en andel på ca tre till fyra procent av Stockholmsregionens totala behov av nya bostäder under perioden.

Den övervägande delen nya bostäder ska koncentreras till Vallentuna tätort, Karby och Brottby, Lindholmen och Kårsta.
- Inriktningen är att bygga tätare och att ha en blandad struktur av bostäder, service, verksamheter, mötesplatser, kultur och fritid. Genom att bygga tätare så kan en större del av naturen bevaras, samtidigt som vi får bra förutsättningar för kollektivtrafiken, säger Örjan Lid.

Utgångspunkten för översiktsplanen är att utnyttja närheten till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Till exempel planeras en utbyggnad av Roslagsbanan med dubbelspår, och en förlängning av banan till Arlanda.
- Förbättrade kommunikationer ger större valfrihet att välja arbete och studier i hela regionen, säger Örjan Lid.

En annan viktig del av översiktsplanen är att bevara kommunens vackra natur- och kulturmiljöer samtidigt som Vallentuna växer. Inom kort påbörjas till exempel restaureringen av Vallentunasjön för att få en renare sjö med bättre siktdjup. Kommunen har också kommit överens med Stockholms stad om att köpa in mark för att se till att det fortfarande finns tillgång till tätortsnära natur när tätorterna växer.

- Översiktsplanen handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för kommunens utveckling. Det är viktigt att komma ihåg att det vi planerar för idag, får konsekvenser för morgondagen. Vi planerar för en fortsatt hög och hållbar inflyttning, vilket gör att vi kan trygga välfärden i framtiden, säger Örjan Lid.

Kommunens nya vision:

”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.”

 Läs mer på www.vallentuna.se

Kontaktuppgifter:
Örjan Lid, kommunalråd, telefon 46 (0)70 5376478.

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00
Johanna Harling

Johanna Harling

Presskontakt kommunikations- och kontaktcenterchef 08-587 848 59

Vallentuna - En växande kommun med rik historia

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 35 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Vallentuna kommun

Tuna torg 1
186 86 Vallentuna
Sweden