Gå direkt till innehåll
Valnevas covid-19-vaccinkandidat (VLA2001) på väg till Bahrain.
Valnevas covid-19-vaccinkandidat (VLA2001) på väg till Bahrain.

Pressmeddelande -

Svenska Valneva skeppar de första doserna av sin covid-19-vaccinkandidat till Bahrain

Solna (Sverige), 28 mars, 2022 – Vaccinbolaget Valneva Sweden AB som är ett dotterbolag till Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), meddelade idag att de har skickat de första doserna av sin inaktiverade covid-19-vaccinkandidat (VLA2001) till kungariket Bahrain.

I början av mars beviljade Bahrain ett så kallat ”emergency use authorization” för vaccinkandidaten VLA2001 och blev därmed det första landet i världen att godkänna Valnevas inaktiverade covid-19-vaccin. Ett avtal har tecknats avseende leverans av en miljon doser av VLA2001 till Bahrain under 2022 och 2023.

- Detta är en stor milstolpe för oss på Valneva och för Sverige generellt eftersom det är det första covid-19-vaccinet som någonsin tillverkats i landet. Vi är oerhört glada över att kunna bidra till medicinsk innovation i Sverige och stärka vårt rykte som life science-nation. Nu ser vi fram emot den officiella öppningen av vår nya covid-19-vaccinfabrik nästa månad, berättar Janet Hoogstraate, VD på Valneva Sweden AB.

Valneva fortsätter att fokusera på att få regulatoriska godkännanden av sin vaccinkandidat VLA2001 och befinner sig i avancerade granskningsprocesser med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)1. Som bolaget kommunicerat tidigare har EU-kommissionen slutit avtal med Valneva om leverans av bolagets covid-19-vaccinkandidat och doser kommer att vara tillgängliga för medlemsländerna så snart det är godkänt.

Valnevas covid-19-vaccinkandidat bygger på samma välbeprövade och väletablerade teknik - inaktivering av helvirus - som används för företagets FDA/EMA-godkända vaccin mot japansk encefalit.

1. Valneva Provides Regulatory Update on its COVID-19 Vaccine Candidate

Om vaccinkandidaten VLA2001

Valnevas vaccinkandidat VLA2001 är den enda inaktiverade, adjuvanterade helvirusvaccin-kandidaten mot covid-19 i kliniska prövningar i Europa. Den är avsedd för aktiv immunisering av riskpopulationer för att förhindra bärarskap och symtomatisk infektion med covid-19 under pandemin och för rutinvaccination inklusive att möta nya varianter. Vidare kan VLA2001 potentiellt vara lämpad för boostervaccination, eftersom inaktiverade helvirusvacciner har visats fungera bra vid boostervaccination.

Vaccinkandidaten VLA2001 består av inaktiverade hela viruspartiklar av SARS-CoV-2 med hög S-proteindensitet, i kombination med två adjuvans, alum och CpG 1018.

Denna immunförstärkande adjuvanskombination har konsekvent inducerat högre antikroppsnivåer i prekliniska experiment än formuleringar som endast innehåller alum och har visat ett skifte av immunsvaret mot Th1. Adjuvansen CpG 1018 levereras av Dynavax Technologies Corporation (Nasdaq: DVAX). Tillverkningsprocessen av vaccinkandidaten VLA2001, som redan har uppskalats till slutlig industriell skala, inkluderar kemisk inaktivering för att bevara S-proteinets naturliga struktur. VLA2001 förväntas uppfylla standardkraven för kylkedjan (2-8°C).

Mediakontakt

Janet Hoogstraate, VD, Valneva Sweden AB, janet.hoogstraate@valneva.com

Laëtitia Bachelot-Fontaine, Media & Investor Contacts, VP Global Communications & European Investor Relations, laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden som rör Valnevas verksamhet. Dessa omfattar, utan begränsning, uttalanden med avseende på framsteg, timing, design, dataavläsningar, förväntade resultat och slutförande av kliniska prövningar av vaccinkandidaten VLA2001 och med avseende på eventuellt regulatoriskt godkännande av vaccinkandidaten VLA2001. Även om de faktiska resultaten eller utvecklingen av Valneva överensstämmer med de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande, kanske dessa resultat eller utvecklingen i Valneva inte är ett tecken på framtida resultat.

I vissa fall kan du identifiera framåtblickande uttalanden med ord som "skulle", "bör", "får", "förväntar", "förutser", "tror", "avser", "uppskattar", "siktar, " "mål" eller liknande ord. Dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Valnevas nuvarande förväntningar från och med datumet för detta pressmeddelande och är föremål för ett antal kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestanda eller prestationer skiljer sig väsentligt från framtida resultat, prestanda eller prestationer som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden. I synnerhet kan förväntningarna på Valneva påverkas av bland annat osäkerheter involverade i utveckling och tillverkning av vacciner, oväntade resultat av kliniska prövningar, oväntade regulatoriska åtgärder eller förseningar, konkurrens i allmänhet, valutafluktuationer, effekterna av den globala och europeiska kreditkrisen, förmågan att erhålla, eller upprätthålla patent eller annat äganderättsligt skydd för immateriella rättigheter och effekterna av covid-19-pandemin. Mot bakgrund av dessa risker och osäkerhetsfaktorer finns ingen garanti för att de framåtblickande uttalanden som gjorts under denna presentation faktiskt kommer att förverkligas. Valneva tillhandahåller informationen i detta pressmeddelande från och med detta datum och åtar sig inte och har inte för avsikt att offentligt uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

Ämnen

Kategorier


Om Valneva SE

Valneva är ett vaccinföretag som fokuserat på utveckling, produktion och kommersialisering av profylaktiska vacciner för infektionssjukdomar med betydande medicinska behov. Företaget har en mycket specialiserad och målinriktad strategi för utveckling av vacciner och tillämpar sedan sin djupa förståelse av vaccinvetenskap för att utveckla profylaktiska vacciner mot dessa sjukdomar. Valneva har utnyttjat sin expertis och kapacitet både för att framgångsrikt kommersialisera två vacciner och för att snabbt avancera ett brett spektrum av vaccinkandidater till och genom kliniken, inklusive kandidater mot borrelia, chikungunya-viruset och covid-19. 

Valneva har två kommersiella vacciner för resenärer: Vaccin mot japansk encefalit och vaccin mot koleraorsakad diarré.  

2015 köpte Valneva det svenska bolaget av dåvarande ägaren Crucell. Valneva Sweden AB finns i Solna med storskalig tillverkning av vacciner och vaccinkandidater baserad på bakterier, rekombinerad protein och virus samt fill-finish av vacciner.

Valneva Sweden AB
Gunnar Asplunds allé 16
10521 Stockholm
Sweden