Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Europeiska kommissionen kommer att beställa 1,25 miljoner doser 2022 av Valnevas inaktiverade helvirus Covid-19-vaccin, VLA2001

Vaccinbolaget Valneva meddelade idag att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt en ändring av avtalet om förhandsköp (APA) som kommissionen undertecknade i november 2021 för Valnevas inaktiverade helvirus Covid-19-vaccin, VLA2001. De första vaccindoserna beräknas levereras till EU-medlemsstaterna Tyskland, Österrike, Danmark, Finland och Bulgarien under de kommande veckorna.

Valneva rapporterar positiva resultat i bolagets kliniska fas 1/2-studie av sin inaktiverade, adjuvanterade Covid-19-vaccinkandidat, VLA2001

Valneva meddelade idag positiva initiala resultat för del A i kliniska fas 1/2-studien av sin inaktiverade, adjuvanterade Covid-19-vaccinkandidat, VLA2001. VLA2001 tolererades väl i alla testade dosgrupper. I högdosgruppen sågs 100% IgG-serokonversion samt neutraliserande antikroppstitrar vid eller över nivåer som vanligtvis ses i konvalescerande sera.

Valneva Sweden AB
Gunnar Asplunds allé 16
10521 Stockholm
Sweden