Gå direkt till innehåll
Lena Hallengren inviger Valnevas nya vaccinanläggning i Solna, Hans Wigzell Vaccin Facility
Lena Hallengren inviger Valnevas nya vaccinanläggning i Solna, Hans Wigzell Vaccin Facility

Pressmeddelande -

Valneva och socialminister Lena Hallengren invigde Sveriges första covid-19-vaccinanläggning

Solna (Sverige), 7 april, 2022 – Valneva Sweden AB, som är ett dotterbolag till vaccinbolaget Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), meddelade idag att socialminister Lena Hallengren officiellt invigde Valnevas nya covid-19-vaccinanläggning, som är den första och enda i sitt slag i Sverige.

- Att det nu tillverkas covid-vaccin i Sverige är en framgång som visar på styrkan i den svenska modellen där företag och samhälle samverkar för befolkningens bästa, säger Lena Hallengren under invigningen.

- Genom att vi får en produktionsanläggning i Sverige ökar också förutsättningarna för en god krisberedskap. Pandemin har understrukit värdet av en god förmåga till inhemsk produktion, fortsätter Lena Hallengren.

Valneva Sweden, med rötter i Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) har gett anläggningen namnet Hans Wigzell Vaccine Facility efter professor emeritus Hans Wigzell, tidigare rektor vid Karolinska Institutet.

- Det är naturligtvis en stor ära för mig att få Sveriges första och per dags datum enda covid-19-vaccinanläggning namngett efter sig, berättar en stolt Hans Wigzell.

Det är i den tidigare postterminalen i Tomteboda i Solna, som Valnevas nya vaccinanläggning har byggts.

De vaccin som ska tillverkas i den nya fullskaliga anläggningen är inte bara Valnevas covid-19-vaccinkandidat utan också bolagets koleravaccin. I framtiden hoppas Valneva med sin anläggning i Solna, kunna bidra till vaccintillverkning i eventuella kommande pandemier.

VLA2001, Valnevas inaktiverade helvirus covid-19-vaccinkandidat använder samma väletablerade Vero-plattform vid tillverkningen som används för bolagets FDA/EMA-godkända vaccin mot japansk encefalit.

- Valneva såg tidigt en möjlighet att komplettera det ökande behovet för Sveriges och för världens befolkning att ha tillgång till en bredare portfölj av covidvacciner. Vi är oerhört glada över att kunna bidra till medicinsk innovation i Sverige och stärka vårt rykte som life science-nation, säger Janet Hoogstraate, VD på Valneva Sweden.

- Jag är mycket stolt över alla insatser från våra medarbetare, konsulter och leverantörer! Det är deras enorma engagemang som har gjort denna milstolpe möjligt, fortsätter Janet Hoogstraate.

- Satsningen på avancerad vaccintillverkning som fransk-österrikiska Valneva har gjort i Sverige är viktig för hälsan, sysselsättningen och tillväxten i Europa och kommer samtidigt att förbättra tillgången till covid-19 vaccin i resten av världen, säger den franska ambassadören i Sverige, Etienne de Gonneville, som var på plats vid invigningen.

Valneva fortsätter att fokusera på att få regulatoriska godkännanden av sin vaccinkandidat VLA2001. I mars i år beviljades Valneva ett sk. ”emergency use authorization” från Bahrain1. Vaccinkandidaten VLA2001 befinner sig för närvarande i avancerade granskningsprocesser hos Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och hos Storbritanniens läkemedelsmyndighet (MHRA), som bolaget kommunicerat tidigare2.

1)Valneva Receives Emergency Use Authorization from Bahrain for its Inactivated COVID-19 Vaccine VLA2001
2) Valneva Provides Regulatory Update on its COVID-19 Vaccine Candidate

Om Vaccinkandidaten VLA2001

Valnevas vaccinkandidat VLA2001 är den enda inaktiverade, adjuvanterade helvirusvaccin-kandidaten mot covid-19 i kliniska prövningar i Europa. Den är avsedd för aktiv immunisering av riskpopulationer för att förhindra bärarskap och symtomatisk infektion med covid-19 under pandemin och för rutinvaccination inklusive att möta nya varianter. Vidare kan VLA2001 potentiellt vara lämpad för boostervaccination, eftersom inaktiverade helvirusvacciner har visats fungera bra vid boostervaccination.

Vaccinkandidaten VLA2001 består av inaktiverade hela viruspartiklar av SARS-CoV-2 med hög S-proteindensitet, i kombination med två adjuvans, alum och CpG 1018.

Denna immunförstärkande adjuvanskombination har konsekvent inducerat högre antikroppsnivåer i prekliniska experiment än formuleringar som endast innehåller alum och har visat ett skifte av immunsvaret mot Th1. Tillverkningsprocessen av vaccinkandidaten VLA2001, som redan har uppskalats till slutlig industriell skala, inkluderar kemisk inaktivering för att bevara S-proteinets naturliga struktur. VLA2001 förväntas uppfylla standardkraven för kylkedjan (2-8°C).

Om Valneva SE

Valneva är ett vaccinföretag som fokuserat på utveckling, produktion och kommersialisering av profylaktiska vacciner för infektionssjukdomar med betydande medicinska behov. Företaget har en mycket specialiserad och målinriktad strategi för utveckling av vacciner och tillämpar sedan sin djupa förståelse av vaccinvetenskap för att utveckla profylaktiska vacciner mot dessa sjukdomar. Valneva har utnyttjat sin expertis och kapacitet både för att framgångsrikt kommersialisera två vacciner och för att snabbt avancera ett brett spektrum av vaccinkandidater till och genom kliniken, inklusive kandidater mot borrelia, chikungunya-viruset och covid-19.

Valneva har två kommersiella vacciner för resenärer: Vaccin mot japansk encefalit och vaccin mot koleraorsakad diarré.

2015 köpte Valneva det svenska bolaget av dåvarande ägaren Crucell. Valneva Sweden AB finns i Solna med storskalig tillverkning av vacciner och vaccinkandidater baserad på bakterier, rekombinerad protein och virus samt fill-finish av vacciner.

Mediakontakt

Janet Hoogstraate, VD, Valneva Sweden AB, janet.hoogstraate@valneva.com

Laëtitia Bachelot-Fontaine, Media & Investor Contacts, VP Global Communications & European Investor Relations, laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden som rör Valnevas verksamhet. Dessa omfattar, utan begränsning, uttalanden med avseende på framsteg, timing, design, dataavläsningar, förväntade resultat och slutförande av kliniska prövningar av vaccinkandidaten VLA2001 och med avseende på eventuellt regulatoriskt godkännande av vaccinkandidaten VLA2001. Även om de faktiska resultaten eller utvecklingen av Valneva överensstämmer med de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande, kanske dessa resultat eller utvecklingen i Valneva inte är ett tecken på framtida resultat.

I vissa fall kan du identifiera framåtblickande uttalanden med ord som "skulle", "bör", "får", "förväntar", "förutser", "tror", "avser", "uppskattar", "siktar, " "mål" eller liknande ord. Dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Valnevas nuvarande förväntningar från och med datumet för detta pressmeddelande och är föremål för ett antal kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestanda eller prestationer skiljer sig väsentligt från framtida resultat, prestanda eller prestationer som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden. I synnerhet kan förväntningarna på Valneva påverkas av bland annat osäkerheter involverade i utveckling och tillverkning av vacciner, oväntade resultat av kliniska prövningar, oväntade regulatoriska åtgärder eller förseningar, konkurrens i allmänhet, valutafluktuationer, effekterna av den globala och europeiska kreditkrisen, förmågan att erhålla, eller upprätthålla patent eller annat äganderättsligt skydd för immateriella rättigheter och effekterna av covid-19-pandemin. Mot bakgrund av dessa risker och osäkerhetsfaktorer finns ingen garanti för att de framåtblickande uttalanden som gjorts under denna presentation faktiskt kommer att förverkligas. Valneva tillhandahåller informationen i detta pressmeddelande från och med detta datum och åtar sig inte och har inte för avsikt att offentligt uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

Ämnen


Fakta Valneva Sweden AB

Valnevas portfölj innehåller två kommersiella vacciner för resenärer: vaccin mot japansk encefalit och vaccin mot koleraorsakad diarré. Företaget har olika vacciner under utveckling bland annat vaccin mot Borrelia (Lyme disease) och Chikungunya. Dessutom driver Valneva ett globalt vaccinprojekt mot COVID-19 (VLA2001). Valneva har verksamhet i Österrike, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Kanada och USA med över 500 anställda.

Historik

Bolaget bildades 1993 när dåvarande SBL, Statens Bakteriologiska Laboratorium, delades i en myndighetsdel, Smittskyddsinstitutet (SMI), och en bolagsdel, SBL Vaccin AB. Våren 2015 såldes vaccinbolaget av sin dåvarande ägare Crucell Sweden AB i Solna till det österrikisk-franska vaccinbolaget Valneva.

Valneva Sweden AB
Gunnar Asplunds allé 16
10521 Stockholm
Sweden