Pressmeddelande -

FN-konferensen EuroMAB 2011 öppnad

Foto: Öppningstal Meriem Bouamrane, Unesco
Fotograf: Nils Axelsson, SkaraborgsBild

Under måndagen den 4 Juli öppnades FN-konferensen på Lundsbrunns kurort, Lundsbrunn.
Antalet deltagare blev mycket högre än förväntat, 170 deltagare från 28 länder är nu registrerade.

”Det är väldigt roligt att intresset är så stort!” säger konferensproducent Maria Thorell. Normalt brukar det inte vara så många deltagare.

De långväga gästerna anlände redan under söndagen och blev mottagna av studenter från Kulturturismutbildningen i Lidköping som praktiserar på Biosfärkontoret Vänerskärgården med Kinnekulle.

Meriem Bouamrane, Unesco, inleder sitt tal med att bland annat hälsa nya biosfärområden välkomna till ”Biosfär-familjen”. I Sverige är det två nya biosfärområden; Nedre Dalälven och Blekinge Arkipelag. Sverige har därmed fyra Biosfärområden!

Välkomsttal hölls även av Svenska Unescorådet Biträdande generalsekreterare Kerstin Lundman, Naturvårdsverket ställföreträdande generaldirektör Eva Smith samt Göran Blom och Johanna MacTaggart från svenska MAB-komittén.

Senare under dagen hölls olika föreläsningar och avslutades med Workshops för Biosfärkoordinatörer samt för nationella MAB-komitéer.

Under veckan kommer deltagarna delta på olika workshops och göra exkursioner i närområdet, bland annat i Lugnås, Brommö, Kinnekulle och i Lidköping. Arbetet under veckan kommer att resultera i riktlinjer hur Biosfärområdena i Europa, Canada och Ryssland skall arbeta fram till 2013.

 

 


Kontaktperson;

Konferensproducent Maria Thorell
0501 39 31 96
maria.thorell@vanerkulle.se

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll