Gå direkt till innehåll
 Konsten att kopiera – unika akvarellmålningar på Medelhavsmuseet

Nyhet -

Konsten att kopiera – unika akvarellmålningar på Medelhavsmuseet

Konsten att kopiera är en utställning bestående av 25 akvareller framtagna under ledning av den italienska konstnären Alessandro Morani. Akvarellerna avbildar väggmålningar i etruskiska gravar från 600-talet till 200-talet före vår tideräkning.

Flera gravar grävdes ut under 1800-talet och redan då var en del av väggmålningarna i skadat skick. Kring sekelskiftet 1900 utfördes omfattande kopieringsarbeten för att bevara motiven. Målningarna är utförda med hög teknisk och konstnärlig kvalitet, ett unikt material som visar gravarna i deras dåvarande skick. Kopiorna är fortfarande viktiga eftersom många original-målningar idag är delvis eller helt förstörda.

Gravarna målades med scener av aristokratiskt dagligt liv eller övergången till livet efter döden. Detta för att underlätta de avlidnas tillvaro i underjorden. Akvarellmålningarna ger oss en unik inblick i etruskernas särpräglade kultur och syn på liv och död. De 25 målningarna som ingår i utställningen är daterade mellan åren 1897 – 1910. Dessa är ett urval av totalt 166 akvareller och fler än 400 teckningar av etruskiska gravmålningar som Svenska Institutet i Rom förvärvade 1945. Akvarellerna utfördes som arbetsmaterial för de fullskaliga kopior som finns i Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn.

Sedan 2004 står de etruskiska gravområdena i Tarquinia och Cerveteri på UNESCO:s lista över världsarv. Utställningen Konsten att kopiera sker i samarbete med Svenska Institutet i Rom och Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici.

Utställningen pågår från 1 februari till den 2 juni 2019 på Medelhavsmuseet. Fri entré.

Kontakt och pressbilder:

Katarina Ståhl, kommunikatör Världskulturmuseerna
katarina.stahl@varldskulturmuseerna.se, 010-456 12 78

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Joakim Skoglund

Joakim Skoglund

Presskontakt Head of Marketing & Communications +46 10 - 456 11 05
Sandra Rathsman

Sandra Rathsman

Presskontakt Kommunikatör
Anja Sjögren

Anja Sjögren

Presskontakt Kommunikatör Världskulturmuseet 0722364177

Tina Sjögren

Presskontakt Pressekreterare 010-456 11 38

Visar och levandegör världens kulturer

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar myndigheten förvaltar. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.