Gå direkt till innehåll
MÅLNING PÅGÅR
MÅLNING PÅGÅR

Pressmeddelande -

GÅ PÅ KONSTEN - GÖTEBORGS STÖRSTA MARKMÅLNING VÄXER FRAM

Just nu skapas ett storskaligt och färgstarkt konstverk, direkt på betongplattorna framför Världskulturmuseet vid Korsvägen. Målet är att inspirera, välkomna och ge en försmak av museet.

Ytan framför Världskulturmuseets entré är en central plats i Göteborg med stora möjligheter. I år har museet initierat ett projekt för att aktivera, levandegöra och färgsätta platsen som under lång tid varit alltför grå. Som första steg har tre konstnärer getts i uppdrag att gemensamt utveckla och genomföra en målning på ca 1000 m2. Verket invigs under Kulturnatta den 25 oktober.

Området är nu och under flera år framåt en utmanande plats, med byggplank, grävmaskiner och långtradartrafik. Förra året började sprängningarna för att här skapa en så kallad servicetunnel för Västlänken.

 Vi har länge velat göra ytan mer inspirerande och välkomnande genom att synliggöra museets verksamhet även på utsidan. Nu är det viktigare än någonsin. 
Karl Magnusson, stabschef vid Världskulturmuseerna.

Konstnärerna som valdes ut är Ea ten Kate, Valeria Montti Colque och Jonathan Josefsson (Ollio). De har valt att kalla målningen för Matrix. Verket rymmer ett myller av celler eller öar och flera av de detaljrika motiven är direkt inspirerade av Världskulturmuseernas samlingar. Temat är kopplat till museets basutställning Korsvägar.

 Genom att låta flera konstnärer samarbeta ville vi skapa en typ av korsväg där idéer kan mötas, kollidera och mynna ut i både en spännande process och ett uppseendeväckande resultat. 
Anja Sjögren, kommunikatör och projektledare

 Man kan tolka hela motivet på olika sätt, tex kan det vara en sammankomst av artefakter som flyter runt i kosmos eller föremål utplacerade på ett displaybord, kanske guppar mönstrade plastsaker runt på vattenytan... I vissa celler möts mönster från platser som annars inte skulle korsas, i andra finns referenser till gemensamma motiv såsom stjärnor, berg, djur och livets cykler.
Konstnärerna om verket

---

OM KONSTNÄRERNA BAKOM VERKET:

EA TEN KATE

Ea ten Kate har en master i textilkonst från HDK. En röd tråd som löper genom hennes arbete är fascinationen för vad hon kallar människans medfödda visuella ordförråd. Att vi genom alla tider och platser har använt oss av liknande sätt att dekorera för att antyda att saker är värdefulla, viktiga eller heliga.

Med klara färger och mjuka former vill Ea ten Kate bjuda in till att drömma sig bort. Hennes bilder kan påminna om mycket men lämnar betraktaren fri att hitta sin egen berättelse. Det är viktigt för Ea att hennes verk är tillgängliga för alla och att de tillför glädje och förundran på platser där det behövs.

I markmålningen har Ea valt att göra varje ”ö” till en ny korsväg, ett möte. Hon har skapat nya kombinationer av mönster och element från kulturer som annars inte skulle finnas i samma bild. Hon har inspirerats av föremål ur Världskulturmuseets samlingar, men även av samlingar från andra etnografiska museer.

JONATHAN JOSEFSSON

Jonathan Josefsson har stor erfarenhet av offentlig gestaltning. Han har en magisterexamen i textilkonst från HDK. Han började som graffitimålare i unga år och hans uttryck har utvecklats i experiment med nya tekniker och material.

Jonathan arbetar idag främst med textil och måleri. Hans måleri är starkt influerat av graffitin och han målar ofta stora väggar utomhus i offentliga miljöer. Starka färger och abstrakta mönster är återkommande i verken. Inspirationen kommer exempelvis från gamla textilier, labyrinter eller mönstrade föremål.

I detta verk har Jonathan fyllt vissa ”öar” med sina egna mönster. I andra delar har han influerats av mönster från föremål ur museets samlingar. Han ser stora likheter mellan flera av föremålen och sina egna mönster och tycker det är kul att de påminner om varandra.

VALERIA MONTTI COLQUE

Valeria Montti Colque är utbildad vid bland annat Konsthögskolan i Stockholm. Hon blandar tekniker och berättelser i sina installationer, ofta i form av kollage. Hon ser sin bildvärld som en monumental och växande form. Hennes verk är ofta stora och detaljrika med parallella berättelser.

Valeria arbetar ofta med symboler och metaforer. Hon hämtar inspiration från olika kulturer och religioner men även från naturen, samtiden och människors förflyttningar och möten. Valeria är själv född i Sverige med chilenska föräldrar. Hennes morfar, som hon aldrig träffat, tillhörde indianfolket Aymara. Sökandet efter sin identitet har alltid varit viktig och Valeria beskriver det som en känsla av att ha förlorat sin kultur, en del av sig själv. Men med tiden har hon kommit fram till att hon får skapa sin egen kultur – en blandning av gammalt och nytt.

Valeria ser sina ”öar” i det här verket som individer, själar, i rörelse. Ibland kan de inte riktigt hålla sig på sin ö. Genomgående inspiration är berg, solen, månen och himmelen som möter jorden. Hon är fascinerad av berg, som hon ser som jordens ryggrad.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.

Presskontakt

Anja Sjögren

Anja Sjögren

Presskontakt Kommunikatör Världskulturmuseet 0722364177

Visar och levandegör världens kulturer

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar myndigheten förvaltar. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.