Gå direkt till innehåll
Hur återskapas ett kulturarv som gått upp i rök?

Pressmeddelande -

Hur återskapas ett kulturarv som gått upp i rök?

Temadag på Världskulturmuseet om hotat kulturarv på internationella museidagen 18 maj

Under en våldsam brand i höstas totalförstördes Brasiliens anrika Nationalmuseum Museu Nacional i Rio de Janeiro och oersättliga kulturvärden ur museets enorma samlingar gick upp i rök. Hur ersätts detta kulturarv och är det ens möjligt att bygga upp det igen? Den 18 maj firas internationella museidagen över hela världen och Världskulturmuseet bjuder in till en temadag med hotat kulturarv i fokus. Under dagen medverkar bland annat forskaren Cinthya Lana från King’s Collegei Storbritannien och berättar om projektet att återskapa samlingarna och återuppbygga Museu Nacional. Dessutom blir det invigning av en miniutställning kring hotat kulturarv, musik och performance.

Nationalmuseet i Rio de Janeiro var en av de äldsta vetenskapliga institutionerna i Brasilien och hyste över 20 miljoner föremål från ett brett spektrum av discipliner som antropologi, entomologi, geologi och paleontologi. Här fanns bland annat fossil från "Luzia", den äldsta människa som hittats i Brasilien och andra unika delar av Brasiliens kulturarv. I samlingarna fanns även antika föremål från andra delar av världen som t ex Rom, Grekland och Egypten. 

Nu återskapas samlingarna både digitalt och fysisk tillsammans med invånarna i Brasilien och museet byggs upp igen. Under temadagen den 18 maj kommer Cinthya Lana, doktor i antropologi och utställningshistoria vid King's College i London, för att berätta just om hur ett samhälle kan återskapa ett förlorat kulturarv. Dr Lana är bland annat engagerad i ett projekt som syftar till att bygga upp nya fysiska samlingar genom nära samarbete med inhemska grupper i Brasilien, som frivilligt erbjudit sig att producera nya samlingar för museet i efterdyningarna av elden. Dessutom tittar man på hur digital teknik och användningen av social media kan möjliggöra för ursprungsbefolkningar att medverka till hur de vill att deras kulturer ska representeras på museer och i samlingar.

- Detta bidrag från ursprungsbefolkningen till bildandet av nya samlingar kommer att möjliggöra utvecklingen av ett insamlings- och utställningsarbete som är mer anpassade till deras perspektiv, säger Cinthya Lana.

I programmet för dagen på Världskulturmuseet ingår också invigning och visning av en miniutställning i form av en monter om hotat kulturarv, musik av Alan Haksten Ensemble och performance med Kjell Caminha.

Program:.
(Programmet kommer att ske på engelska.)

14.00 Linda Lundberg, chef samlingsavdelningen, Världskulturmuseerna, introduktion
Björn Lindgren, pedagog, Världskulturmuseet, presenterar de sju fascinerande föremålen i montern
14.20
Beyond Ashes: Rebuilding Ethnographic Collections for the National Museum, Cinthya Lana Cardoso Oliveira, Ph.D, King's College London
15.00 Kjell Caminha, Performance om kultur i neoliberal kontext
15.10 Alan Haksten Ensemble

För mer information, kontakta
Rebecka Bergström Bukovinszky, programansvarig, Världskulturmuseet
tel: 010-456 1277
rebecka.bukovinszky@varldskulturmuseerna.se

_____________________________________________________________________

Myndigheten Världskulturmuseerna har som uppdrag att verka för att människor, museer och andra aktörer världen runt samarbetar för att aktivt arbeta med att skydda kulturarv som kan gå förlorade.

Ämnen

Taggar

Regioner


Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.

Presskontakt

Malin Strandlund

Malin Strandlund

Presskontakt Kommunikatör
Sandra Rathsman

Sandra Rathsman

Presskontakt Kommunikatör Sociala Medier och Press
Johanna Flemström

Johanna Flemström

Presskontakt Kommunikatör 010-4561161
Katarina Ståhl

Katarina Ståhl

Presskontakt Kommunikatör 070-092 44 23
Anja Sjögren

Anja Sjögren

Presskontakt Kommunikatör (föräldraledig) Världskulturmuseet 0722364177