Gå direkt till innehåll
Reproduktioner av Paracastextiler på Världskulturmuseet lyfter frågor om makt och kulturarv

Pressmeddelande -

Reproduktioner av Paracastextiler på Världskulturmuseet lyfter frågor om makt och kulturarv

I fyra år arbetade konstnären Oscar Lara tillsammans med hantverksexperter för att skapa kopior av två berömda 2000-åriga Paracastextilier. Sommaren 2021 återlämnades originalen, som Oscar Lara har utgått ifrån i sitt verk. Dessa textilier hade smugglats till Göteborg på 1930-talet. Världskulturmuseet visar nu konstverket Within Heritage Movements som ställer aktuella frågor om makt, kulturarv och textilt hantverk. Cirkeln är sluten.

Världskulturmuseet öppnade 2008 utställningen En stulen värld, medberättelsen om hur textiler från gravkammare i Paracas i dagens Peru forslats illegalt till Sverige. Här visades delar av Paracassamlingen och det 2000-åriga textila hantverket upp. Utställningen blev startskottet för krav om återlämnande till Peru. Utställningen och återlämningsprocessen blev även början för konstnären Oscar Laras verk Within Heritage Movements.

-Jag kände en stor fascination hur diplomatin användes på 1930-talet och jag undrade över mitt eget privilegium och om det fanns ett sätt jag kunde använda det som ett verktyg i min konstnärliga praktik, säger konstnären Oscar Lara.

Lara bestämde sig för att göra kopior av två textilier. Arbetet skulle utföras av personer med stor hantverkskunskap och bli så nära originalen som möjligt - även skador och lagningar skulle kopieras.

Lara ville även utforska de arbetarhierarkier som återfinns i koloniala projekt, men här vända på maktförhållandet genom att en peruansk konstnär anställde svensk arbetskraft och drog fördel av svenska resurser.

Den utmanande produktionsprocessen tog fyra år. 2021 återlämnade Göteborgs Stad de originaltextilier som Lara utgått från i sitt verk.

- Återlämnandet var den perfekta symboliska gnistan för att återföra mina textilier till platsen där allt började - Världskulturmuseet, säger Oscar Lara. Men i detta nya kapitel flyttas mitt fokus till den kraft som ligger i när kulturarv flyttas till en annan plats.

Oscar Laras verk ställdes ut i samarbete med konstbiennalen GIBCA 2021. Nu väljer Världskulturmuseet att förlänga visningstiden.

- Det är viktigt att vi ständigt utforskar samlingarna som vi förvaltar, säger Johan Rödström, utställningsproducent på Världskulturmuseerna. Vi vill sätta ljus på komplexa frågor, beröra och väcka nyfikenhet. Within Heritage Movements visas i utställningen Korsvägar som handlar om kulturella mötesplatser och att kultur är något som ständigt utvecklas.

Utställningen Within Heritage Movements visas till och med 30 januari 2022 på plan 4 På Världskulturmuseet.

Ämnen

Taggar

Regioner


Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.

Presskontakt

Johan Rödström

Utställningsproducent +4610-4561185

Relaterat material

Visar och levandegör världens kulturer

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.