Gå direkt till innehåll
Maaso Kova, ceremoniellt hjorthuvud
Maaso Kova, ceremoniellt hjorthuvud

Pressmeddelande -

Statens museer för världskultur kommer att återlämna föremål till Mexiko

Regeringen har beslutat att Statens museer för världskultur får återföra 24 föremål till urfolket yaqui i Mexiko. Bland föremålen finns det ceremoniella hjorthuvudet Maaso Kova. Myndigheten konstaterade i sin begäran att ett återförande kan ske med stöd i bland annat FN:s deklaration om urfolks rättigheter.

Föremålen, varav flera har använts i samband med dansceremonier, förvärvades under vetenskapligt fältarbete i Mexiko åren 1934 - 1935 och har ingått i samlingen vid Etnografiska museet i Stockholm.

Det formella kravet på återlämnande inkom från Mexikos regering till Statens museer för världskultur i februari år 2021. Frågan hade då varit under utredning en längre tid. Det hade konstaterats att det saknades giltiga juridiska skäl för ett återlämnande utifrån föremålens förvärvsomständigheter. Myndigheten gjorde ändå, i dialog med FN-organet Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) och övriga berörda parter, bedömningen att ett återlämnande i stället kan ske med stöd av Unescos 1970-års konvention (artikel 15) och FN:s deklaration om urfolks rättigheter (artikel 12).

- Vi har arbetat länge med frågan och gjort en gedigen utredning utifrån de regelverk och den lagstiftning Sverige har att följa, säger Ann Follin, överintendent vid Statens museer för världskultur.

- De här föremålen tolkar vi idag i nytt ljus tillsammans med de grupper som ursprungligen har skapat och använt dem. Slutsatsen blev att betydelsen för yaqui i Mexiko att återfå föremålen väger tyngre än vårt museiuppdrag. Nu kan vi ta nästa steg och i fortsatt dialog bygga kunskap om yaquis situation idag och inför framtiden.

  Statens museer för världskultur inleder nu arbetet med att planera för hur överlämnandet ska genomföras. Detta kommer att ske i samarbete med Mexikos ambassad i Stockholm.

  Presskontakt:
  Tina Sjögren
  pressansvarig, Statens museer för världskultur
  tina.sjogren@varldskulturmuseerna.se
  0703-16 73 97

  Ämnen

  Regioner


  Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.

  Kontakter

  Tina Sjögren

  Tina Sjögren

  Presskontakt Pressansvarig 0703-16 73 97

  Relaterat innehåll

  Visar och levandegör världens kulturer

  Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar myndigheten förvaltar. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.