Gå direkt till innehåll
Afrikaintendent Michael Barrett med Mulenga Kapwepwe och Samba Yonga från Women's History Museum of Zambia.
Afrikaintendent Michael Barrett med Mulenga Kapwepwe och Samba Yonga från Women's History Museum of Zambia.

Pressmeddelande -

Världskulturmuseerna beviljas finansiering av Svenska Institutet för digitalt samarbetsprojekt i Zambia

Världskulturmuseerna har fått finansiering från Svenska Institutets kulturstödsprogram Creative Force för ett tvåårigt samarbete med Women's History Museum of Zambia (WHMZ). Projektet kommer utveckla en digital och interaktiv plattform för att dela historiska samlingar och kvinnohistoria mellan Sverige och Zambia. Etnografiska museet har drygt 600 föremål från Zambia och ett par hundra historiska fotografier. Ambitionen är att få mer kunskap om samlingarna och tillgängliggöra föremålen för allmänheten och forskare genom digitala verktyg och kollaborativa metoder.

- Vi är glada för denna möjlighet att skapa en digital plattform så att zambier kan få tillgång till kulturella föremål och kunskap som tidigare varit utom räckhåll. Det är också ett sätt för inhemsk, historisk och samtida kunskap att dokumenteras korrekt av zambier med information och metadata som kan ha gått förlorad. Vi kommer att arbeta med "knowledge keepers" i våra samhällen för att stödja processen att återställa denna kunskap här i Zambia, säger Mulenga Kapwepwe som är grundare av WHMZ.

Med utgångspunkt i Etnografiska museets samlingar vill projektet berätta om kvinnors liv och villkor då och nu. Titeln för samarbetet är Empowering women's histories: sharing digital heritage between Zambia and Sweden. WHMZ använder kulturarvet för att berätta om kvinnors historia och stärka kvinnors rättigheter och delaktighet i civilsamhället. Genom den hyllade filmserien Leading Ladies har WHMZ uppmärksammats världen över för sitt digitala format och sätt att tillgängliggöra och förmedla zambisk kvinnohistoria.

Det traditionella museirummet är i förändring, väggar demonteras och ersätts snabbt med digitala rum. Museet kommer att vara en av de första att lansera en digital plattform som inte bara tillåter åtkomst utan dessutom bjuder in fler i samhället att interagera och aktivera föremålen. Vi ser fram emot att samarbeta med lärare, konstnärer, entreprenörer och många andra för att hitta ett sätt att uppmuntra användning och praktisk tillämpning av de digitala föremålen, säger Samba Yonga som är medgrundare till WHMZ.

Samarbetet är en del av Afrika pågår ett dialogprojekt på Etnografiska museet som är utforskande och metodutvecklande med syftet att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten. En ambition är att göra museisamlingarna från Afrika relevanta för fler och nya besökare. Museets Afrikaintendent Michael Barrett säger:

- Vi är så glada att fortsätta vårt samarbete med Women’s History Museum of Zambia. Jag tror att hur vi tar hand om historiska samlingar från den afrikanska kontinenten, särskilt de som är kopplade till kolonialtiden, måste utvecklas i en mer etisk riktning. Projektet kommer att förbättra våra digitala verktyg och metoder för att börja hantera detta.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.

Presskontakt

Sandra Rathsman

Sandra Rathsman

Presskontakt Kommunikatör

Visar och levandegör världens kulturer

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.