Gå direkt till innehåll
Världskulturmuseerna stänger tillfälligt, men är alltid öppna online

Pressmeddelande -

Världskulturmuseerna stänger tillfälligt, men är alltid öppna online

Med anledning av covid-19 och på inrådan från Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla aktörer i samhället motverkar smittspridning och särskilt skyddar personer i riskgrupper, stänger tillfälligt Världskulturmuseerna sin publika verksamhet i både Stockholm och Göteborg.

Från och med 20 mars 2020 kommer Östasiatiskamuseet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet att hålla stängt. Detta är en tillfällig åtgärd som gäller tills vidare och som berör museernas publika verksamheter, inte övriga verksamheter inom myndigheten.

När de fysiska museerna håller stängt växlar Världskulturmuseerna upp sina digitala kanaler och fortsätter att erbjuda ett rikt utbud av digitala upplevelser, visningar och pedagogiskt material.

Redan nu kan man virtuellt besöka alla fyra Världskulturmuseerna via Google Arts & and Culture. Östasiatiska museet, Etnografiska museet, Världskulturmuseet och Medelhavsmuseet.

Skolor och lärare har fritt tillgång till digitalt pedagogiskt material via museernas hemsidor.

Museerna har redan sett en mycket kraftig minskning av antalet fysiska besökare. Den kraftiga nedgången och stora antalet avbokningar gör att det, utöver smittskyddsaspekterna, är en ekonomisk utmaning att upprätthålla den publika verksamheten på en hög nivå.

-Museer är viktiga samhällsinstitutioner, som vi månar om ska vara trygga mötesplatser för alla medborgare. Samtidigt ser vi nu behovet av att minimera risken för smittspridning, särskilt för att skydda de mest utsatta. Därför väljer vi och många andra statliga museer att hålla tillfälligt stängt. Under denna period växlar Världskulturmuseerna upp sin verksamhet i olika digitala kanaler, säger Ann Follin, överintendent på Världskulturmuseerna.

Ämnen

Taggar

Regions


Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.

Presskontakt

Katarina Ståhl

Katarina Ståhl

Presskontakt Kommunikatör 070-092 44 23