Gå direkt till innehåll
Kimonon "Night Wonders" av Serge Mouangue
Kimonon "Night Wonders" av Serge Mouangue

Pressmeddelande -

Västafrika möter Japan i gränsöverskridande design - Världskulturmuseerna förvärvar kimono av Serge Mouangue

En av den parisbaserade designern Serge Mouangues innovativa kimonor har köpts in till Världskulturmuseernas samling. Verket "Night Wonders" kombinerar japanska kimonotraditioner med västafrikansk estetik – och ses som ett målande exempel på hur det uppstår något helt nytt när olika kulturer vävs samman. Och också på hur mycket likheter det finns mellan två till synes helt olika delar av världen.

När Världskulturmuseet i Göteborg återöppnat efter sin tillfälliga coronastängning, möts besökarna av en maffig kimono i entrén som förenar uttryck från både Afrika och Japan. Verket är designat av kamerunfödde Serge Mouangue och sammansatt av den anrika japanska kimonotillverkaren Odasho i Kyoto. Kimonon kombinerar västafrikanskt vaxtyg i bomull med siden från Kyoto i en kimono av furisode-typ.

 -För Världskulturmuseerna är WAfrica-kimonon ett föremål som representerar ett kulturmöte i en global föränderlig samtid. Globaliseringen innebär inte bara en risk för människor att förlora delar av sin kulturella identitet - den innebär också en möjlighet till ett meningsfullt kulturutbyte, som här, mellan två starka kulturella traditioner: det japanska kimono-hantverket och det centralafrikanska kulturarvet, säger Ann Follin, överintendent på Världskulturmuseerna.

Serge Mouangue fick idén till WAfrica under de fem år han bodde och arbetade i Japan, och grundade den kreativa plattformen 2008. Genom att upptäcka likheter och uppskatta olikheter har WAfrica ambitionen att skapa en ny global estetik. Namnet WAfrica kommer från ordet Wa, som betyder harmoni eller Japan på japanska, och Africa.

 -Kulturer runt om i världen är sammankopplade. De påverkar och inspirerar varandra och är i ständig rörelse och i förändring över tid och rum. Jag är såklart glad att Världskulturmuseerna valt att ta in ett av mina verk i sin samling, och jag tror att Night Wonders kompletterar samlingen väl just för att den är ett exempel på hur något nytt skapas när kulturer möts, säger Serge Mouangue.

WAfrica-kimonon är utställd i Världskulturmuseets entré under 2021 och väver samman två utställningar som visas på Världskulturmuseet under året - Svarta tråden och Kimono - från Kyoto till catwalk.

Inköpet av kimonon har gjorts möjlig genom medel från Didrik Bildts fond. Fondens syfte är att stödja inköp av föremål från Japan och vård av museernas japansamling.

 -Detta förvärv fyller viktiga luckor i samlingen, där vi hittills haft en stark betoning på de äldre inhemskt japanska kimonoplaggen. I samlingen blir WAfrika-kimonon ett samtida exempel på hur modet verkar globalt, i detta plagg rent konkret, avslutar Ann Follin.

____________________________________________________________________

För mer information, kontakta

Johanna Flemström, kommunikatör
010-456 1161, johanna.flemstrom@varldskulturmuseerna.se

____________________________________________________________________

Fakta om SERGE MOUANGUE:

Grundare och AD, WAfrica

Född i Kamerun, bott och arbetat i Japan under fem år, nu huvudsakligen verksam i Frankrike.

Mouangue finns representerad på flertalet museer runt om i världen, t ex på Museum of Arts and Design i New York, Maison du Japon et de la culture du Japon i Paris, Musée des Cultures du Monde i Amsterdam, FESMAN i Dakar, Victoria & Albert Museum i London och på Nishi Hongani templet i Kyoto.

Förutom sin egen designverksamhet har Serge Mouangue arbetat inom bilindustrin i både Frankrike och Japan för Renault-Nissan-gruppen som designer och chef för företagets innovationslabb och även varit ansvarig för dess varumärkesstrategi. Idag arbetar han fortsatt med att stötta innovativa verksamheter som start-ups och olika forskningsgrupper som konsult.

Med anledning av sina innovativa kimonor blev Mouangue utnämnd till TED Fellow under 2011. Även BBC och CNN har gjort reportage om hans arbete.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.

Presskontakt

Joakim Skoglund

Joakim Skoglund

Presskontakt Head of Marketing & Communications +46 10 - 456 11 05
Sandra Rathsman

Sandra Rathsman

Presskontakt Kommunikatör
Anja Sjögren

Anja Sjögren

Presskontakt Kommunikatör Världskulturmuseet 0722364177

Tina Sjögren

Presskontakt Pressekreterare 010-456 11 38

Relaterat innehåll

Visar och levandegör världens kulturer

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar myndigheten förvaltar. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.