Pressmeddelande -

Arkitektuppdrag för Gustavsberg stadsutveckling

Värmdö kommun har genomfört en offentlig upphandling av arkitekter för parallella uppdrag gällande Gustavsberg. Resultatet kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet och utgöra underlag för stadsutvecklingen i hamnområdet och centrala delar av Gustavsberg.

Det har varit ett stort intresse för upphandlingen och totalt inkom 38 anbud. Värmdö kommun har beslutat att anta anbud från CF Møller Architects, Kod Arkitekter, Mandaworks/Adept och White arkitekter.

- Det är roligt att det är så många och så kvalificerade aktörer som inkommit med anbud. Det borgar inte bara för att det bör resultera i bra förslag. Det visar också på att Gustavsberg i dag är ett högintressant område att vara med att utveckla, säger Anders Gullander (L), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Upplägget med parallella uppdrag innebär att flera arkitektkontor utarbetar förslag som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete och stadsutvecklingen i centrala Gustavsberg.

Bostäder och stadspark i centralt läge

Gestaltningsområdet omfattar fyra delområden: Stadsparken, Centrum, Kråkberget och Vattentornsberget. Inom uppdragsområdet ska planeras för bostäder, handel, kontor, förskola, församlingshem och äldreboende. En stadspark ska gestaltas med intressanta och inbjudande mötesplatser och ett sammanhållet grönstråk som kopplar samman hamnområdet med centrum och Gustavsbergs övriga delar.

Arbetet kommer att ske i öppen dialog med Värmdö kommun. Ett program där detaljer och förutsättningar kommer att presenteras är under framtagande. Resultatet av de parallella uppdragen planeras att visas för allmänheten under vecka 19.

Den slutgiltiga utvärderingen genomförs av representanter från Värmdö kommun och förslagen kommer därefter att ställas ut för allmänheten att ta del av.

Kontakt

Alva Herdevall, projektledare, tfn 08-570 470 28, alva.herdevall@varmdo.se samt Fredrik Cavallin, planchef, tfn 08-570 470 21, fredrik.cavallin@varmdo.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • skärgårdsutveckling
  • detaljplan
  • värmdö kommun
  • gustavsberg
  • kulturmiljö
  • skärgård
  • värmdö
  • miljö

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31

Relaterat innehåll