Pressmeddelande -

Fler bostäder i centrala Gustavsberg

Fyra punkthus och en förskola planeras att byggas vid sjön Ösby träsk. Husen kommer att få utsikt mot vattnet och ligger i ett naturområde i centrala Gustavsberg.

En detaljplan för byggnation av bostäder vid Ösby träsk har antagits. Planen omfattar fyra punkthus och en förskola. Varje hus har fyra till sex våningar och en extra indragen takvåning som omges av en två meter djup terrass.

- Det här är en väldigt fin del av centrala Gustavsberg och vi kommer bygga varsamt för att skona naturen så mycket som möjligt. Byggnaderna kommer också att utformas så att de smälter in i omgivningen på ett för ögat behagligt sätt, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Husen kommer att placeras så att lägenheterna får utsikt mot vattnet och även skapa mötesplatser i form av gårdar mellan husen. Fasaderna kommer att utformas i trä för att anpassas till naturområdet.

- Vi bygger på det här sättet ihop delar av Gustavsberg som tidigare varit åtskilda. Den här bebyggelsen kommer också att ligga mycket centralt och kollektivtrafiknära, säger Anders Gullander (L) ordförande i kommunstyrelsens planutskott och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

På delar av det aktuella området finns idag kontor, lager och parkeringsplatser som ska rivas. Det planeras även för ny gång- och cykelväg, garage, park med lekytor samt utegym.

Fyra arkitektförslag behandlas

Även centrala Gustavsberg står inför en förvandling. Värmdö kommun har genomfört en offentlig upphandling av arkitekter för parallella arkitektuppdrag gällande utvecklingen av centrala Gustavsberg. De fyra arkitektkontor som valts ut att är CF Møller Architects, Kod Arkitekter/ Landskapslaget, Mandaworks/Adept och White arkitekter. Arkitektkontorens förslag ställs ut i Runda huset i Gustavsberg.

Medborgardialog om Gustavsberg

Nu har medborgarna i Värmdö kommun möjlighet att delta i en medborgardialog kring utvecklingen av centrala Gustavsberg. Dialogen omfattar också trafikplanerna för Gustavsberg, där även förbifart Ekedal ingår.

Medborgardialogen startar den 4 juni med en presentation av arkitektuppdragen och trafikplanerna. Den 6 juni, på Gustavsbergsdagen, hålls en hearing med de politiska partierna.

Läs mer om medborgardialogen och Gustavsbergsdagen den 6 juni

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • värmdö
  • miljö
  • skärgårdsutveckling
  • detaljplan
  • gustavsberg
  • värmdö kommun
  • kulturmiljö
  • skärgård

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31

Relaterat innehåll