Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mälarhamnar investerar stort i tre nya kranar

Den 24 januari beslutade Mälarhamnars styrelse att genomföra en av de största investeringarna någonsin i Mälarhamnars 11-åriga historia.

Investeringen innebär att två nya kranar upphandlas till Västeråskajen med möjligheter att via dubbellyft hantera tunggods upp emot 250 ton, samtidigt som de ökar kapaciteten på den hantering vi redan idag har i hamnen. Beslutet innefattar också en satsning i Köping. En ny kran upphandlas, anpassad för verksamheten i Köping med inriktning mot storsäck och bulkhantering, vilka är de stora godsslagen.

– Investeringens omfattning gjorde, att vi efter styrelsebeslutet, samrådde med våra ägare. Sedan 12/4 har vi respektive ägares (Köpings kommun och Västerås stad) fullmäktigebeslut på att vi får genomföra investeringen. Nu har Mälarhamnar och vår personal alla möjligheter att utveckla våra hamnar tillsammans med regionens export- och importföretag, säger Carola Alzén, nytillträdd VD, Mälarhamnar. 

– Nu kan processen dra igång på allvar och upphandling påbörjas. Vi undersöker möjligheterna att under upphandlingsperioden ”skrämma” igång den gamla tunglyftskranen för att snabbare kunna möta kundernas behov av tunglyft och därigenom tillsammans jobba fram ett bra upplägg när nya kranarna är på plats i Västerås.

Upprinnelsen till att Mälarhamnar nu investerar stort i de båda hamnarna är delvis en ålderstigen kranpark, men även ett haveri på svängkransen på tunglyftkranen i Västerås den 14 oktober 2011 under pågående lastning av tunggods. Mälarhamnar har sedan dess stått utan möjligheter att ta emot tunggods över 100 ton utan externa insatser från inhyrda mobilkranar. Eftersom tunglyften under 2011 ökat kraftigt i hamnen så kom haveriet mycket olyckligt både för Mälarhamnar och dess kunder Transatlantic, ABB med flera.

– Mälarsjöfarten omsätter årligen cirka 3,6 miljoner ton gods, varav dryga 2,8 miljoner ton passerar över Mälarhamnars kajer. Planerade åtgärder i Mälarfarleden genom utbyggnad av Södertälje sluss och muddring i farleden från Södertälje till Västerås och vidare till Köping innebär en stor möjlighet för inlandsjöfarten att få en rejäl sving uppåt, säger Carola Alzén.

– Mälarhamnar ser mycket ljust på framtiden och investeringarna och pågående kapacitetsutredning, tillsammans med kommande planerad etablering av gruvnäring i regionen, gör att inlandsjöfarten i allmänhet och Mälarsjöfarten i synnerhet har alla möjligheter till en positiv utveckling. Förhoppningen finns att vi kan fira in 2013 med att ha alla tre kranarna på plats.

För mer information:
Carola Alzén, VD, Mälarhamnar
Carola.alzen@malarhamnar.se
021-15 01 12
0765-69 43 32

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås