Gå direkt till innehåll

Kategorier: idrottsföreningar

17,2 miljoner i föreningsstöd till stadens idrottsföreningar

Den 28 januari beslutade Kultur- idrotts- och fritidsnämnden hur föreningsstödet för stadens idrottsföreningar ska fördelas för 2014. Budgeten för året är 23,1 miljoner och nu fördelas stödet bland de föreningar som har kalenderår som verksamhetsår. Vilket stöd varje förening får baseras på föreningens verksamhetsplan, samt en bedömning utifrån tio parametrar som är fastställda av nämnden.

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås