Gå direkt till innehåll

Kategorier: #byggnadsnämnden #stadsbyggnad #västerås

Skissen, som är en illustration över nya polishusets entré, visar hur byggnaden kan komma att se ut. Utformningen kan ändras. Detaljplanen väntas skickas på granskning på byggnadsnämnden på onsdag. Illustration: AG arkitekter.

Nya bostäder i Barkarö och Aberga byar och nytt polishus på byggnadsnämnden

På onsdag väntas byggnadsnämnden anta två detaljplaner som både utvecklar Västerås landsbygd och skapar ett tillskott på bostäder. Dessutom väntas också beslut om granskning av detaljplanen för nya polishuset. – Polishuset planeras byggas i en del av Mälarporten som är ett av Västerås största och viktigaste utvecklingsområden framöver, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås