Gå direkt till innehåll
Fem samhällsnyttor med avloppsreningssystemet MAXIMA

Blogginlägg -

Fem samhällsnyttor med avloppsreningssystemet MAXIMA

Den 26 mars ska VA SYDs förbundsfullmäktige fatta viktiga beslut om avloppsreningssystemet MAXIMA. Då beslutas om budget och omfattning av systemet.

Men varför måste vi modernisera och bygga ut vårt system för avloppsvattenrening, och varför förespråkar VA SYD en gemensam lösning för flera kommuner? Svaren sammanfattar vi i fem samhällsnyttor:

Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen

Den kraftiga befolkningstillväxten, stadsutveckling och klimatförändringar med en ökning av skyfall och torka, ställer krav på utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverk och av avloppsledningar. Det är en förutsättning för att samhället ska fungera, kunna växa och vara attraktivt för invånare och verksamheter. En regional utbyggnad ger också många nya arbetstillfällen under en 10-årsperiod.

Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka

Med en regional lösning skyddas mindre vattendrag genom att lokala mindre reningsverk stängs. Avloppsvattnet transporteras vidare med mindre miljöbelastning för rening i ett nytt, större reningsverk med förbättrad reningsteknik som möter en skarpare miljölagstiftning och möjliggör kommunernas mål för rekreativ utveckling av vattnets värden i stadsmiljö.

Återvinna energi och näringsämnen till samhället

Miljölagstiftning, klimatförändringar och cirkulär ekonomi ställer nya krav. Vi bygger ut och moderniserar avloppsreningen i regionen med hållbarhet och smart teknik i fokus, för att säkerställa att rätt vatten finns på rätt plats.

Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av nödvändiga framtida investeringar

En kraftfullare VA-organisation med samlad kompetens och optimerade resurser orkar planera för framtiden, klarar av alla nödvändiga investeringar och bidrar med ny teknik. Kommunerna står med samma utmaningar – vattnet ser inga kommungränser.

Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem

Genom att tänka storskaligt och driva på en digital transformation skapar vi ett robust avloppsreningssystem med ökad driftsäkerhet som kan hantera framtida störningar, kriser och klimatförändringar inom hela vår region under lång tid framåt. Samhälle, näringsliv och invånare ska påverkas så lite som möjligt. Det ska bara funka.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll

VA SYD driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.