Gå direkt till innehåll
Inom projektet REWAISE testar vi nya lösningar för att spara på dricksvattnet. En av dem är att använda dagvatten till toaletter och tvättmaskiner, där vattnet renas med membranteknik.
Inom projektet REWAISE testar vi nya lösningar för att spara på dricksvattnet. En av dem är att använda dagvatten till toaletter och tvättmaskiner, där vattnet renas med membranteknik.

Blogginlägg -

Så fungerar membranrening av regnvatten i fastigheten Röda Oasen

I kollektivhuset Röda Oasen, i Sege Park i Malmö, så tvättar man och spolar toaletter med renat dagvatten. Tekniken som används för att rena vattnet är en membranrening som gör vattnet fritt från bakterier och partiklar. Lösningen sparar 475 000 liter dricksvatten på ett år.

Så här fungerar reningstekniken membranfiltrering

Tekniken som används för rening i Röda Oasen är en avancerad filterteknik. Det är en så kallad direkt membranfiltrering som består av keramiska membran. De är tillverkade av ett unikt material som är extremt tåligt då det tål att torka ut under perioder, något som inte alla membran klarar av. Tekniken har innan användning testats av forskare från Lunds tekniska högskola och kommer utvärderas efter hand.

Membranfiltrering är en känd metod, men användningen av keramiska membran testas här för första gången för att rena dagvatten till återanvändning i en fastighet. Systemet har en inbyggd maximal kapacitet om 1 000 liter per timme men i medel produceras cirka 300 liter renat dagvatten per timme.

Hur rent blir vattnet?

Mikroföroreningar med en storlek större än 0,1 mikron avlägsnas från det förorenade dagvattnet. Mikron är en term som beskriver finheten hos ett filter. 1 mikron (µm) är en tusendels millimeter. Det kan handla om mikroplaster, partiklar och bakterier. Näringsämnen och andra lösta ämnen kommer inte avskiljas genom denna teknik, men reduceras i mycket hög grad om de är bundna till partiklar.

Prover tas på det orenade och det renade vattnet för att säkerställa kvaliteten. Dessutom finns flertalet kontrollpunkter som ger en digital varningssignal om någon del av reningsanläggningen inte fungerar optimalt.

Sparar på det värdefulla dricksvattnet

På ett år beräknas Röda Oasen spara 475 000 liter dricksvatten, vilket motsvarar cirka 40 procent av fastighetens vattenförbrukning. Eftersom vattenanvändningen från toalettspolning och tvätt är svår att uppskatta så kommer mängden förbrukat dagvatten att mätas dygnet runt.

Här kan du se filmen om Röda Oasen och hur vi använder renat dagvatten istället för dricksvatten

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll

VA SYD driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.