Gå direkt till innehåll
Före detta Källby vattenverk har återuppstått som testbädden Källby Vattenverkstad
Före detta Källby vattenverk har återuppstått som testbädden Källby Vattenverkstad

Nyhet -

Här ska senaste tekniken för mätning av vattenkvalitet utvecklas

Det nedlagda Källby vattenverk i Lund har fått nytt liv som testbädd för att testa och utveckla framtidens instrument och mätmetoder för vattenkvalitet. Nu får VA SYD 2,5 miljoner kronor från Vinnova för att vidareutveckla Källby vattenverkstad tillsammans med ytterligare två testbäddar.

Unik testmöjlighet längs hela vattnets väg

Från och med 2021 kan vi nu erbjuda testmöjligheter längs hela vattnets väg, från råvatten till kundens kran och till slut som återanvänt avloppsvatten. Detta möjliggörs i samarbete mellan VA SYD, Sydvatten, NSVA, Sweden Water Research och organisationernas tre testbäddar:

  • Källby vattenverkstad (testbädd för dricksvatten, Lund)
  • Forskningsstation Bolmen (testbädd för råvatten, vid sjön Bolmen)
  • Reco Lab (testbädd för återanvändning av avloppsvatten, Helsingborg)

- Studenter, forskare, produktutvecklare och andra testare är välkomna till oss. Vi har tillgång till lokaler, laboratorier och hög kompetens både från driftpersonal och specialister. Genom samarbetet mellan Källby vattenverkstad, Forskningsstation Bolmen och Reco Lab kommer vi att kunna hjälpa produktutvecklare att hitta rätt inom vår bransch, säger Markus Fröjd, forskningsledare vid Sweden Water Research och projektkoordinator för Källby vattenverkstad och samarbetet mellan de tre testbäddarna.

Förbättrad mätning ger ett tryggare samhälle

I det samägda forskningsbolaget Sweden Water Research satsar VA SYD tillsammans med NSVA och Sydvatten på snabbare och bättre analys av dricksvattenkvalitet. Klimatförändringarna medför en förändrad vattenkvalitet och en minskad tillgång till vatten för dricksvatten, rekreation och bevattning. En störning eller avbrott i vattenförsörjningen kan orsaka stor stress på samhället. För att möta dessa utmaningar behövs nya tekniker som möjliggör onlineövervakning av vattenkvalitet i alla delar av vattnets kretslopp. Här spelar testbäddarna en viktig roll för en snabb och träffsäker utveckling av mätinstrument.

Rätt vatten till rätt sak

För att minska behovet av att använda dricksvatten till annat än mat, dryck och hygien behöver vi bli bättre på att recirkulera vatten i samhället. Detta kräver en effektiv kvalitetsmätning av exempelvis renat avloppsvatten. Genom att bredda arbetet i Källby vattenverkstad kan vi bidra till utvecklingen av effektiva mätmetoder.

Om projektet Källby vattenverkstad

Projektet initierades under 2020 med stöd från Vinnova och har nu beviljats fortsatt Vinnovastöd under de kommande tre åren. Projektet tilldelas nu ytterligare 2,5 miljoner inom ramen för utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar”. Projektet kommer att drivas av VA SYD i nära samverkan med Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research.

Läs mer

Gemensam satsning på dricksvatten

Om Källby vattenverkstad

Om Reco Lab

Om Forskningsstation Bolmen

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

VA SYD driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.