Gå direkt till innehåll
Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Nyhet -

Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten rann ut i Sege kanal, så kallad bräddning.

Avloppsvatten bräddades till Sege kanal under cirka sex timmar med ett genomsnittligt flöde på 200 liter per sekund, vilket innebär en uppskattad volym om 4 000 m3.

Ledningen reparerades akut under natten för att så snabbt som möjligt återgå till normal drift. Inga rapporterade översvämningar i källare har inkommit under morgonen, så den snabba insatsen ledde till att olägenheter för boende i centrala Malmö har kunnat undvikas. 

Nästa steg är att i möjligaste mån med sugbil samla upp det bräddade avloppsvattnet från Sege kanal i närheten av utloppet från nödbräddningsledningen. Avloppsvattnet körs sedan till Sjölunda avloppsreningsverk för rening. VA SYD tittar på lösningar för att förbättra tryckavloppssystemet i staden och utredningen runt Malmö avloppstunnel* är en viktig del i detta arbetet.

Detta haveri innebär inga risker för hälsa och miljö, men visar på sårbarheten i Malmös åldersstigna tryckavloppsledningsnät.

– Det visar på behovet av en långsiktig och stabil lösning för Malmös ledningsnät, säger Ulf Nyberg, avdelningschef på VA SYD. Det var tur i oturen att ledningarna brast just i natt. Dels är belastningen låg på systemet just då eftersom många sover, dels regnade det inte så det var inte så mycket vatten i ledningarna. 

*Malmö avloppstunnel planeras att ersätta nuvarande system med tryckavloppsledningar och pumpstationer. Tunneln kommer att ge en säkrare och effektivare transport av avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk för mycket lång tid framöver. Den kommer också att medföra minskade utsläpp av föroreningar från ledningsnät och reningsverk, så kallade bräddningar.

Malmö avloppstunnel är i dagsläget tänkt att omfatta en huvudtunnel på drygt sex kilometer och anslutningstunnlar om totalt två kilometer. Dragningen planeras bli från Turbinen via Östra hamnen till Sjölunda avloppsreningsverk. Den beräknas vara klar cirka år 2025.

Ämnen

Taggar

Regions


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Ulf Nyberg

Ulf Nyberg

Programledare Programmet för regional avloppsvattenrening 040-635 03 59

Relaterat material

Relaterade nyheter