Gå direkt till innehåll
Redo för regn

Nyhet -

Redo för regn

Nu är det sommar och med den kommer skiftande väderlek som kan skapa problem. Med intensiva regnskurar innebär det risk för översvämningar i dagvattensystem och källare då avloppssystemen blir hårt ansträngda.

Vi kan aldrig helt skydda oss mot översvämningar men det finns saker vi kan göra för att förebygga eller minimera riskerna. På VA SYD pågår ett ständigt arbete med hålla efter vårt ledningsnät för att minska risken för översvämningar, till exempel genom att ta bort rötter i ledningar och spola ledningar för att få bort fett som fastnar och stoppar upp. Kommunerna ansvarar för att rensa gatubrunnar i gatuplan.

VA SYD samarbetar med alla våra fyra medlemskommuner i stadsbyggnadsplaneringen och för att långsiktigt kunna ta hand om vattnet. Tillsammans med Malmö stad tar vi fram en skyfallsplan, en långsiktig och konkret handlingsplan för hur staden ska rustas för extrema skyfall.

Du kan också hjälpa till att minska risken för översvämningar och mildra konsekvenserna om du drabbas. Här följer några råd:

  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren. Om du har saker i källaren, lägg dem i plastbackar.
  • På vissa hus kan du behöva sätta en spärr eller tröskel mot vatten vid särskilt utsatta dörrar.
  • Bor du i hus i ett område med stor risk för översvämning är det bra att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Fler tips hittar du på vasyd.se. Där kan du också läsa om vad du ska göra om du drabbas av källaröversvämning, hitta anmälningsformulär och information om vem som ansvarar för vad vid översvämning.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter