Gå direkt till innehåll
Se till att inga fuktkänsliga saker ligger direkt på golvet i ett källarutrymme.
Se till att inga fuktkänsliga saker ligger direkt på golvet i ett källarutrymme.

Nyhet -

Skydda dig mot översvämning – tips och råd

Sommaren har bjudit på både torka och väta i Skåne. Nu under sensommaren infaller perioden då risken för kraftiga regn är som störst. Stora regnmängder kan leda till översvämningar i exempelvis källarutrymmen. Det går aldrig att skydda sig helt, men det finns en hel del du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för källaröversvämning.

I det akuta läget 

Skulle olyckan vara framme och översvämningen är ett faktum, var försiktig och kom ihåg att: 

 1. Bryta all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar 
 2. Flytta om möjligt fuktkänsliga saker 
 3. Undvika att vada runt i vattnet, det kan finnas risk för bakterier 
 4. Tvätta dig noga efter kontakt med inträngande avloppsvatten 
 5. Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan 
 6. Kontakta ditt försäkringsbolag 
 7. Rapportera källaröversvämning till ditt VA-bolag eller din kommun 

Minska risken för skador 

Flytta grejor från golvet. Det första du ska tänka på, och påminna eventuella hyresgäster om, är att inte ha värdefulla eller fuktkänsliga saker direkt på golvet i ett källarutrymme. Placera i plastbackar och gärna på en hylla en bit från golvet.

Täta källarfönster. Kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in den vägen. 

Skydda källartrappan. Ett tak som skydd över källartrappan hindrar vatten från att rinna in i källaren. 

  Minska risken för översvämning i framtiden 

  Koppla bort stuprören från ledningsnätet. Kapa stupröret och plugga igen röret där det går ner i marken, då avlastar du ledningsnätet. Led vattnet dit du vill ha det med till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör som leder bort vattnet från husgrunden. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan. 

  Plantera mera, undvik hårdgjorda ytor. Gräs och växter suger upp vattnet och fördröjer flödet. Plantera träden där det inte finns ledningar under.  Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

  Håll koll på ledningarna. Kontrollera att inga rötter tagit sig in eller att sten och grus samlats i ledningarna, det kan leda till stopp. 

  Installera ett bakvattenstopp (backventil). De enklaste typerna av bakvattenstopp monteras i golvbrunnarna i källaren och hindrar vattnet från att tryckas upp ur golvbrunnen. Bakvattenstopp kan placeras antingen inne i huset eller utanför, inom fastighetens tomtmark. 

  Dräneringspump. Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt hu-set är att pumpa vattnet.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360

  VA SYD driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

  VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.