Gå direkt till innehåll
Årets varma sommar med ansträngd vattentillgång har varit svår för jordbruket. I framtiden skulle återanvändning av renat avloppsvatten kunna vara en lösning. VA SYD undersöker möjligheterna.
Årets varma sommar med ansträngd vattentillgång har varit svår för jordbruket. I framtiden skulle återanvändning av renat avloppsvatten kunna vara en lösning. VA SYD undersöker möjligheterna.

Nyhet -

VA SYD undersöker hur avloppsvatten kan användas vid extremtorka

VA SYD vill utveckla sätt att återföra renat avloppsvatten till industri och jordbruk, för att utnyttja vattenresurserna effektivare. Kretsloppstänket är viktigt för att möta klimatförändringar med återkommande extremtorka och samtidigt använda vårt värdefulla dricksvatten på ett smartare sätt.

Till 2025 ska VA SYD ha skapat nya produkter och sätt att återanvända restprodukter. För att uppnå målet är det avgörande hur avloppsvattnet tas tillvara. Idag återgår allt avloppsvatten efter rening till hav och andra vattenflöden.

Utvecklingen av kretsloppslösningar för avloppsvatten samordnas nu med VA SYDs genom tiderna största infrastruktursatsning – det handlar i stora drag om att byta ut centrala delar av Malmös avloppsvattensystem, bygga en ny ledning från Lund till Malmö och bygga om samt bygga ut Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Åtgärderna behövs för att kunna hantera ett ökat flöde av avloppsvatten som följd av en stark befolkningsökning, men också för att möta nya miljökrav och ett förändrat klimat.

Ulf Nyberg har lång erfarenhet från avloppssidan och leder idag den stora infrastruktursatsningen på VA SYD. Han tror att kretsloppslösningar för avloppsvattnet blir en viktig och naturlig del att integrera när ny infrastruktur växer fram och när naturen ställer nya krav:


Hur kan avloppsvatten lösa problem med extremtorka?

– Vatten är ingen oändlig resurs och förutsättningarna för tillgången till vatten förändras över tid. Renat avloppsvatten bör ses som en viktig resurs. Runt om i världen används redan renat avloppsvatten till bevattning av åkermark och användning i till exempel industrier.


Behöver vi återanvända avloppsvattnet i Skåne?

– Vi har fortfarande gott om vatten generellt i Sverige, men lokal vattenbrist kan uppstå. Det finns stora lokala skillnader och vi behöver tänka över regionsgränserna när det gäller vattenfrågan. Samhället skulle vinna mycket på att använda renat avloppsvatten där det inte behöver vara lika rent som dricksvatten – närliggande jordbruk och industri är två viktiga områden där vi skulle kunna börja, men i en förlängning kan vi också se möjligheter för biltvätt, trädgårdsbevattning, toalettspolning.


Hur ser jordbruk och industri på frågan?

– För jordbruken handlar det dels om att lösa transporten från reningsverk till jordbruksmarken. Ju närmare desto enklare. Det saknas idag också lagstiftning, tydliga riktlinjer för vattenkvaliteten. Incitament är också viktigt. För jordbruken är klimatförändringar och torrperioder ett problem som renat avloppsvatten skulle kunna vara en lösning på.

– I industrin används idag vatten för olika processer. För att kunna ersätta inkommande vatten med renat avloppsvatten måste vi kunna erbjuda en bra kvalitet till ett lågt pris, som kan konkurrera med det relativa låga priset på dricksvatten. Idag är dricksvatten en enormt billig resurs, vilket gör att det incitamentet är för svagt för en förändring i dagsläget. 

Hur jobbar VA SYD med frågan?

– Det är ett långsiktigt arbete med många steg på vägen. Ett av dem är att vi i sommar har kartlagt förutsättningarna för att kunna återanvända renat avloppsvatten vid våra reningsverk. Det vi har sett är att det finns både möjligheter och utmaningar att lösa innan vi kan ta steget till att använda renat avloppsvatten på ett nytt sätt.

– Vi kommer att jobba aktivt vidare med frågan för att hitta nya lösningar på ett samhällsproblem vi behöver lösa gemensamt. Vi behöver uppmärksamma vatten och avlopp som nödvändiga funktioner för ett fungerande samhälle. VA SYD har under våren bjudit in företag och verksamheter från helt olika branscher för att belysa det framtida ansvaret och möjligheterna att samverka för att skapa en hållbar framtid. Den här dialogen ska vi fortsätta med.

Ämnen

Taggar

Regions


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24