Gå direkt till innehåll
VA SYDs ekonomiska resultat 2015

Nyhet -

VA SYDs ekonomiska resultat 2015

I VA SYDs årsredovisning kan du läsa om hur intäkter, kostnader och investeringar är fördelade mellan våra medlemskommuner. Här får du även en samlad bild av hur väl vi nådde våra resultatmål under 2015. Årsredovisningen tittar bakåt och redovisar resultatet för 2015 men den ger dig även en fingervisning om vart vi är på väg.

2015 års resultat blev ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Samtliga medlemskommuner inom VA SYD förutom Lund visar ett överskott alternativt nollresultat för 2015. Lunds underskott kan avräknas mot tidigare års överskott. Detta innebär att VA SYD uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.

2015 var det första året i en ny politisk mandatperiod och flera nya politiker tog plats i VA SYDs politiska organ. Under året tog vi även ut en ny färdriktning för VA SYD genom vår nya Affärsplan 2016-2019 där bland annat våra klimatutmaningar lyfts fram.

VA SYD är ett kommunalförbund där medlemskommunerna har en egen taxa och ekonomin redovisas alltid både för VA SYD totalt och för respektive medlemskommun.  

VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och de fyra ägarnämnderna, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet.

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterat material