Gå direkt till innehåll
Nu kan lundaborna dricka kranvattnet igen – kokningsrekommendationen hävs

Pressmeddelande -

Nu kan lundaborna dricka kranvattnet igen – kokningsrekommendationen hävs

Efter att ha ringat in källan till de koliforma bakterierna i Lunds dricksvatten häver VA SYD kokningsrekommendationen för alla utanför sjukhusområdet.

Det pågår ett fortsatt intensivt arbete på Region Skånes ledningsnät inne på sjukhusområdet i Lund för att få bort bakterierna. Efterarbetet för VA SYD fortsätter med provtagning och spolning på vissa ställen i övriga Lund.

- Det känns härligt att äntligen kunna säga detta, nu hoppas vi på ett effektivt samarbete med Region Skåne så att också sjukhusområdet får tillbaka sitt friska dricksvatten säger Eva Kristensson, kommunikationschef VA SYD.

Fortsatt kokning på sjukhusområdet och Biomedicinstk Centrum
Kokningsrekommendationen kvarstår för alla verksamheter inom SUS i Lund samt för Biomedicinskt centrum som är kopplat till Region Skånes ledningsnät, se karta här.

- Vi arbetar vidare systematiskt för att hitta källan och koncentrerar nu alla tillgängliga resurser tillsammans med VA SYD på att bit för bit gå igenom vårt ledningssystem, säger Peter Hartvig, stabschef på Regionfastigheter, Region Skåne. Jag kan bara beklaga att kokningsrestriktionerna måste kvarstå på sjukhusområdet, men hoppas att vi så fort som möjligt kan lösa problemet och återgå till det normala.

Kontakt
Presskontakt, VA SYD 0738-530360
Kontakt Peter Hartvig, Regionfastigheter, Region Skåne 070-622 78 95

Bakgrund
Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad.

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll

VA SYD driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.