Gå direkt till innehåll
Tvätta bilen miljöklokt – välj biltvätten istället

Pressmeddelande -

Tvätta bilen miljöklokt – välj biltvätten istället

Den 25-26 april är det den Stora Biltvättarhelgen, som introducerades förra året av Mitt Vatten – Sveriges kommuner för rent vatten. Ett initiativ för att uppmuntra till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats.

Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas. Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Det vill säga, det åker helt orenat ut i vår natur.

- Endast ca en tredjedel av alla biltvättar görs på en biltvätt, övriga sker på garageuppfart eller gata*. Det blir en stor miljövinst för våra vattendrag och natur, om alla tänker klokt och tvättar bilen rätt, säger Agneta Leander, miljöingenjör VA SYD.

Och det är lätt att göra rätt, åk till en biltvätt, gärna miljöcertifierad, så är du smart mot miljön. Eftersom många biltvättar avskiljer oljan samt renar tvättvattnet i separata reningsverk innan vattnet går vidare till avloppsreningsverket. Ofta används också flera olika tekniker i kombination för att uppnå bra reningseffekt.

Välj biltvätten istället – och du är klok mot miljön.

www.vasyd.se/biltvatt

Stora Biltvättarhelgen 2015
För att uppmärksamma om vikten att tvätta sin bil rätt arrangerar Mitt Vatten, Sveriges 290 kommuner för rent vatten, Stora Biltvättarhelgen den 25-26 april 2015. Tanken är att inspirera allmänheten till att tvätta rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. För mer information se www.mittvatten.se.

* Uppskattat antal biltvättar i Sverige per år, från Svensk Bensinhandel.

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material

Relaterade nyheter

VA SYD driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.