Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny bolagsstruktur klubbad – rekrytering av vd:ar startar

Idag tog kommunfullmäktige beslut om ny bolagsstruktur för Växjö kommun. Strukturförändringen innebär att det ska finnas ett lokalbolag, ett bostadsbolag och ett Science Park-bolag. Kommunfullmäktige tog också beslut om nya ägardirektiv för de tre bolagen.

Bostadsbolaget får namnet Vidingehem, lokalbolaget Vöfab och Science Park-bolaget ska heta Växjö Linnaeus Science Park. Förändringen påbörjas hösten 2021 och ska vara helt genomförd vid årsskiftet 2022/23.

Efter dagens beslut startar Monica Skagne, i sin roll som kommunchef och VD i VKAB, nu omgående rekrytering av vd:ar till bostads- respektive lokalbolaget.

- Bolagsstrukturen vi beslutat om idag är det bästa för Växjö. Nya Vidingehem får muskler att såväl höja underhållet till över rikssnittet och bygga mer i landsbygdsorterna, som att ge återbäring till ägarna – alltså alla Växjöbor. Nya Vöfab ska minska kostnaderna för lokaler, så vi kan lägga mer på välfärdens kärna. Växjö Linnaeus Science Park stärka tillväxt och innovation i samverkan med företag och akademi, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande för VKAB.

Om de nya bolagen

Bostadsbolaget Vidingehem, kommer att hantera och utveckla alla bostäder. Bostadsbolaget kommer innefatta de bostäder som idag finns hos Vidingehem och Växjöbostäder. Genom de ägardirektiv som idag beslutades får Vidingehem i uppdrag att bygga mer i landsbygdsorterna och vara såväl synliga som engagerade i samhällslivet. Bolaget ska dessutom öka det årliga underhållet per kvadratmeter från cirka 140 kronor till cirka 175 kronor. Vidingehem hamnar då över snittet bland jämförbara bolag (nu: 159 kronor). Bolaget har kapacitet att lämna en årlig utdelning på 120 miljoner kronor som kan bidra till att stärka välfärden.

Lokalbolaget Vöfab, kommer att hantera och utveckla alla fastigheter som exempelvis skolor, bibliotek, idrottshallar och Linnéuniversitetets lokaler. Lokalbolaget kommer att innefatta de verksamhetslokaler som idag finns hos Vöfab, Videum och Vidingehem. Bolaget får genom det beslutade ägardirektivet i uppdrag att minska hyreskostnaderna i både nyproduktion och befintligt bestånd, så att en större del av budgeten kan gå till medarbetare istället för lokalkostnader.

Science Park-delen blir ett nytt bolag, Växjö Linnaeus Science Park, med nära koppling till kommunens näringslivsavdelning. Bolaget ska arbeta med att stärka utvecklings- och innovationsprocesserna inom näringslivet i kommunen. Bolaget ska även främja samarbete mellan företag, organisationer och forskare. Växjö Linnaeus Science Park beräknas bildas årsskiftet 2021/22. Bolaget Videum finns kvar som bolag till och med den 31 december 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige gav i budget 2021 uppdrag om att se över dagens bolagsstruktur för att få en mer kraftfull och effektiv struktur med ett bostadsbolag och ett lokalbolag. Inom projektet finns också uppdrag om att se över Science Park med fokus på näringslivet.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i VKAB, 0723-00 55 77
Monica Skagne, kommunchef, 072- 383 60 31

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linda Lindbom

Linda Lindbom

Presskontakt kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen 0470-41661

Relaterat innehåll

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö