Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö Linnaeus Science Park – nytt bolag med fokus på affärsutveckling och tillväxt

Idag tog kommunstyrelsen det första beslutet för ägardirektiv och inriktning för det nya kommunala bolaget Växjö Linnaeus Science Park AB. Bolaget kommer arbeta för att stärka utvecklings- och innovationsprocesserna inom näringslivet i Växjö kommun och sydostregionen.

- Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en stabil och långsiktig tillväxt i samhället. För att en sådan utveckling ska ske, krävs en tydlig strategi för hur företag kan växa med stöd av ett positivt innovationsklimat i samarbete med övrigt näringsliv och akademin. Växjö Linnaeus Science Park sätter dessa frågor i centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Växjö Linnaeus Science Park ska främja samarbete mellan företag, organisationer, forskare och entreprenörer. Bolaget syftar även till att inspirera till entreprenörskap. Detta görs genom att ge möjlighet till företag och individer att utveckla och förverkliga innovativa koncept, stödja det uppsökande arbetet för nya företagsetableringar samt utveckla nätverk för samordning kring lokala och regionala kunskaps-och företagskluster.

Bolaget riktar sig till de företag som vill driva utvecklingsprojekt som leder till tillväxt och utveckling. De områden som det primärt ska fokuseras på är cirkulära marknadsmodeller, hållbarhet, trähusbyggande, samt it och digitalisering. Områdena baseras på inriktningen i Växjö kommuns näringslivsplan, Regionens smarta specialisering samt Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer.

Bolagets finansiering och uppbyggnad
Växjö Linnaeus Science Park, som blir ett fristående aktiebolag under Växjö kommunföretag AB (VKAB), ska finansieras genom VKAB med delar av vinsten som genereras i nya fastighetsbolaget Vöfab, inte med tillskott från kommunens skatteintäkter. Det har bedömts bli mer effektivt ur en ekonomisk synpunkt för skattebetalarna.

Bolaget Videum finns kvar som bolag i kommunkoncernen till och med den 31 december 2022. Ansvaret för Science park-verksamheten övergår till det nya bolaget 1 januari 2022. Under 2022 kommer Videum fortsätta som hyresvärd för Linnéuniversitetet, en uppgift som därefter övergår till det nya lokalbolaget Vöfab.

- Tack vare Vöfabs vinst kommer det nya Science Park-bolaget inte kräva något tillskott från skattebetalarna. Samtidigt ska bolaget finansiera projekt med externa medel. Det blir en ekonomisk plusaffär för Växjöborna. Resurserna som frigörs hos Videum under 2022, när bolaget inte ska arbeta med Science park, ska användas för satsningar som gör att Växjös studenter känner sig trygga och trivs inom Videums fastighetsområde på campus. Resurserna ska dessutom stötta utvecklingen av Teleborg slott som ett besöksmål i kommunen, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande för VKAB.

Styrelsen för Växjö Linnaeus Science Park AB avser att utgöras av en blandning av ägare, aktörer från näringsliv, kunskapsmiljöer och akademi för att skapa en representativ bild av det behov som Växjö Linnaeus Science Park ska uppfylla. Under uppbyggnadsskedet kommer ingen extern vd att rekryteras.

Det var VKAB:s styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott som idag hade uppe ärendet. Beslutet om Växjö Linnaeus Science Park är den tredje och sista delen av Växjö kommuns nya bolagsstruktur, som i sin helhet ska beslutas om på kommunfullmäktige den 31 augusti.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Oliver Rosengren (M), ordförande VKAB, 072 -300 55 77

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Relaterat innehåll

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö