Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Säkerheten för personalen i fokus när lokalerna på Willans Park renoveras

För att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för socialtjänstens medarbetare ska förvaltningen arbete och välfärds lokaler på Willans Park i Växjö byggas om under våren och sommaren 2021.

Renoveringen av lokalerna på Willans Park är dessutom en del av förvaltningens uppdrag i Balans-22 om effektivt lokalutnyttjande. Genom förändrade arbetssätt, omflyttningar och förtätningar av personalgrupper kan andra hyresavtal sägas upp och socialtjänsten samtidigt lämna ett helt våningsplan på Willans park.

- Balans-22 handlar om hållbar ekonomi. Med långsiktig planering kan vi minska kostnaderna samtidigt som vi förbättrar verksamheten. Vi sparar totalt över 16 miljoner kronor på lokaleffektiviseringar, och varje krona används för att finansiera tidiga insatser och andra åtgärder för att minska utanförskapet, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

I planerna ingår en renovering av plan 4 där nuvarande reception finns. Det kommer även att skapas en ny besöksavdelning för kommunens invånare på markplan mot Tegnérkyrkogården. Besök till verksamheterna på Willans Park kommer att ske i nya, anpassade besöksrum i den nya avdelningen på markplan. För medarbetarna innebär det en säker och trygg arbetsmiljö i den aktivitetsbaserade miljön på plan 4.

- Socialtjänstens medarbetare är en utsatt arbetsgrupp. Hot och våld är vanligt förekommande runt om i landet, enligt Arbetsmiljöverket. Vi har under flera år prioriterat medarbetarnas trygghet med väktare, kameror och förändrade fysiska miljöer. Nu tar vi ett rejält kliv för mer trygghet, säger Ricardo Chavez (KD), vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Avdelningarna kommer delas in i ”hemvister” och det kommer finnas möjlighet att arbeta både i kontorsrum och i öppna kontorslandskap. Renoveringen av plan 4 kommer att ske etappvis under våren och sommaren 2021. Den nya mötesplatsen beräknas kunna öppna för besökare sommaren 2021.

- När personal som tidigare suttit på andra adresser nu samlas på Willans Park kan vi arbeta mer teambaserat i huset. Det kommer att bidra till flera synergieffekter och en effektivare socialtjänst, säger Per Sandberg, förvaltningschef på förvaltningen för arbete och välfärd.

  Trots renoveringarna och höjd kvalitet på Willans Park minskar kostnaderna för lokalerna där med 1 miljoner kronor eftersom ytan minskar. Samtidigt kan arbete och välfärd lämna lokalerna på Industrigatan. Sammanlagt innebär förändringarna 4,3 miljoner kronor lägre kostnader. Resurserna omprioriteras till tidiga insatser, åtgärder mot arbetslöshet och annan verksamhet inom arbete och välfärd.

  För mer information och intervjuer:

  Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77

  Ricardo Chavez (KD), 1:e vice ordförande I nämnden för arbete och välfärd, 070-8682130

  Per Sandberg, förvaltningschef, förvaltningen för arbete och välfärd, 0709-83 40 27

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Damla Mol

  Damla Mol

  Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

  Relaterat innehåll

  Välkommen till Växjö kommun!

  ​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

  Växjö kommun
  Box 1222
  35112 Växjö