Skip to content

Press release -

Dyrt upphandla till lägsta pris

Offentliga upphandlingar ska ge så mycket som möjligt för de skattemedel som finansierar upphandlande myndighet. Men det blir i stället ofta det motsatta, hävdar Anna Johansson, Poolia och Fredrik Tamm, Double Check, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Ett grundläggande syfte med offentlig upphandling är att våra gemensamma skattemedel ska användas så effektivt som möjligt, skriver författarna. Men vid upphandling av kompetens riskerar enorma summor gå till spillo därför att förfrågningsunderlag är bristfälliga och därför att pris är det viktigaste urvalskriteriet.

”Vi ser ett behov av att upphandlingarna måste skifta fokus” menar författarna, det ”krävs en större flexibilitet i upphandlingsprocessen”.

Anna Johansson och Fredrik Tamm liknar dagens upphandlingar med 1800-talets omhändertagande av föräldralösa barn. De med lägst ersättningskrav fick ta hand om barnet. I dag bör myndigheter som upphandlar kompetens i stället välja seriösa leverantörer som tillhandahåller kvalitet. Det är en bra affär i längden, menar författarna.

Verified finner denna strategi önskvärd. Vi vann svenska Migrationsverkets senaste upphandling av språkanalystjänster just på kompetens och kvalitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Lunqe, Pressansvarig Verified

+46 735 106010

per@lunqe.se

Subjects

Categories

Regions


Verified provides expert testimony regarding linguistic behaviour, in particular relating to an individual´s linguistic background. These services are required by police, migration authorities and immigration attorneys for trials in court.  We also assist non governmental organisations.

Related content

Linguistic Origin Identification

Verified provides expert testimony regarding linguistic behaviour, in particular relating to an individual’s linguistic background. These services are required by police, migration authorities and immigration attorneys for trials in court. We also assist non-governmental organisations.

Verified employs a dozen of linguists, trained in areas such as creole languages, dialectology, interview technique and forensic phonetics.

Verified has conducted in excess of 24.000 analyses. The use of the same rigorous and well-defined methodology in each case ensures that analysis reports can be assessed and used in a safe and easy way, whether that be during an investigation or in court.

Equally indispensable for a clear and reliable result is the active language competency of a native speaker. To meet this requirement, Verified maintains a network of around 240 native speakers with training in auditory analysis to cover about 100 combinations of linguistic varieties and regions.

VERIFIED
Vretenvagen 9
SE 171 54 Solna
SWEDEN